Annika Strandhäll

Regeringen har brustit i sin dialog med Försäkringskassan och i att lyckas framföra sakliga skäl till att Ann-Marie Begler skulle lämna sin post. Därför får Annika Strandhäll (S) i dag kritik av KU.

 Riksdagens konstitutionsutskott (KU) presenterade i dag sina resultat av flera granskningar, varav den mest uppmärksammade är den av socialförsäkringsminister Annika Strandhälls hantering av den tidigare generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, som petades från sin tjänst några månader före riksdagsvalet.

Ett enigt KU väljer att kritisera Annika Strandhäll, och framför som skäl bland annat att Begler inte fick uppgifter om vilka skäl som fanns för att förflytta henne och att inte heller Försäkringskassans styrelse fått sådan information.

Läs också: Spelet om Strandhäll – vem har rätt?

Regeringen har lagkrav på sig att styra förvaltningen genom »en tydlig och förtroendefull dialog« med myndigheterna. Det här kravet har Socialdepartementet inte levt upp till i sina kontakter med Försäkringskassans generaldirektör, menar KU.

Att Ann-Marie Begler förflyttades mot sin vilja ligger också regeringen i fatet tillsammans med att Socialdepartementet har brustit i att dokumentera sina kontakter med den tidigare generaldirektören:

»Vid övervägandena om det finns tillräckligt starka skäl för att skilja en myndighetschef från dennes anställning menar KU att det bör beaktas vilken dokumentation som kan behövas av dialogen med myndighetschefen«, skriver KU.