Nils Öberg, Försäkringskassans nya generaldirektör-

försäkringskassan Försäkringskassan får särskilda mål för jämställt föräldraskap och en sjukfrånvaro på en låg och stabil nivå – men målet om nio sjukdagar slopas. Samtidigt utses Nils Öberg till ny generaldirektör på Försäkringskassan.

Försäkringskassan har saknat en permanent generaldirektör sedan Ann-Marie Begler avsattes under kritiserade former för nästan exakt ett år sedan. Nu utses Nils Öberg till ny generaldirektör, meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) vid en presskonferens på torsdagen.

Nils Öberg kommer från Kriminalvården, där han har varit generaldirektör sedan 2012. Enligt Annika Strandhäll finns bland hans förtjänster att kommunicera tydliga mål och följa upp att de nås. Hon menar också att han har lyckats höja förtroendet för Kriminalvården under sina år där.

Annika Strandhäll gav också besked om ett nytt regleringsbrev för 2019 för Försäkringskassan. Enligt det får Försäkringskassan som mål att medverka till ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen, genom bland annat information till föräldrar. Dessutom ska myndigheten verka för »en långsiktigt låg och stabil nivå« av sjuktalen. Det här innebär att regeringens kritiserade mål om nio dagars sjukfrånvaro per år i snitt tas bort.

För att nå det här målet ska Försäkringskassan samarbeta med en rad andra myndigheter, men ministern sa också att det inte är myndighetens uppgift att ensam vända en trend med exempelvis ökande sjuktal.

– Målet om 9,0 tillkom i ett läge med stigande sjuktal, där är vi inte nu. Sjuktalen har den senaste tiden sjunkit till lägre nivåer, fokus behöver nu ligga på att höja förtroendet för försäkringen och fortsätta arbeta för en låg och stabil sjukfrånvaro, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett uttalande.

Nils Öberg kommenterade under presskonferensen frågan om myndighetssamverkan, och sa att han inte tror på ett stuprörstänk mellan myndigheter och deras respektive uppgifter.

– Jag tillhör inte dem som tror på en perfekt uppgiftsuppdelning mellan myndigheter. Människors liv följer inte de praktiska gränsdragningar vi gjort upp mellan oss. Jag tycker därför inte att myndigheter ska lägga allt fokus på kärnuppgifter och lägga annat åt sidan. Vi måste hjälpa människor att lösa deras problem i vardagen, det är där vi har vårt existensberättigade, sa Nils Öberg.