Foto: Lennart Perlenhem och Försäkringskassan

sjukförsäkringen Den som är sjukskriven ska få längre tid för rehabilitering innan arbetsförmågan bedöms mot hela arbetsmarknaden. Det är innebörden i ett delbetänkande som utredaren presenterade för regeringen i dag.

Inte minst handlar förslaget om den gräns som går vid 180 dagar, efter vilken den som är sjukskriven i dag i regel ska prövas mot jobb på hela arbetsmarknaden. Det här har fått kritik för att vara en alltför hård och snar gräns, vilket ofta leder till att personer tvingas säga upp sig från sitt arbete utan att ha hunnit rehabiliteras tillräckligt.

Nu föreslår Claes Jansson, som utreder sjukförsäkringen åt regeringen, att det ska gå att skjuta på en prövning mot hela arbetsförmågan längre fram i tiden.

– Det är lika viktigt att människor inte fastnar i långa sjukskrivningar som att den som kan återgå i sitt arbete ska ges möjlighet till det även om man varit sjukskriven en längre tid. Arbetet och arbetsplatsen betyder ofta mycket för att en sjukskriven person ska tillfriskna, säger Claes Jansson i ett pressmeddelande från regeringen.

Claes Jansson föreslår också att det ska vara möjligt att även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan pröva arbetsförmågan mot arbete hos arbetsgivaren om det är sannolikt att den sjukskrivne kan återgå i arbetet.

En absolut tidsgräns ska dock gå vid två års sjukskrivning – efter det ska alltid en prövning ske mot hela arbetsmarknaden.

Professorn i juridik, Ruth Mannelqvist, har liknat 180-dagarsgränsen för den verkliga stupstocken idag, och den punkt i sjukskrivningen där »den verkliga utslagningen sker«. En del av hennes kritik handlar om att det inte finns något krav på att ordentliga rehabiliteringsinsatser ska ha kommit igång, innan den som i sjukskriven redan kan stå inför utförsäkring.

– All forskning visar att bästa förutsättning för återgång till arbete är om man har kvar sitt arbete. Om det verkligen fanns rehabiliterande åtgärder, initialt på arbetsplatsen, tror jag att fler människors arbetsförmåga skulle kunna tas tillvara, sa Ruth Mannelqvist till Dagens Arena för ett drygt år sedan.

Utredningen om sjukförsäkringen kommer att lämna ett slutbetänkande senast den 15 oktober 2019.