KTH-forskaren Annika Carlsson-Kanyamas beräkningar av olika livsmedels klimatavtryck visar att även förädlade växtbaserade produkter som Beyond burger på bilden är avsevärt bättre för klimatet än kött. Foto: KTH, Beyond Meat

KLIMAT Fler behöver gå över till växtbaserad kost om vi ska kunna nå klimatmålen. Och för att nå dit krävs det fler morötter och mer samverkan, menar KTH-forskaren Annika Carlsson-Kanyama.

Vi behöver gå över mer till växtbaserad kost om klimatmålen ska kunna nås och utsläppen av växthusgaser kapas, anser FN:s klimatpanel IPCC i en ny delrapport. Skogs- och jordbruket står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser som orsakas av människan. Det krävs betydande omställning för att kapa detta.

– Det här ställningstagandet kommer verkligen inte en dag för tidigt! IPCC använder ändå små bokstäver sett till den stora effekt en övergång från animalisk till växtbaserad kost skulle ge. Det här har varit känt sedan 1980-talet, säger Annika Carlsson-Kanyama, som forskar inom strategisk hållbarhet på Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Hon beräknar hur stor klimatpåverkan livsmedel har sammantaget, inklusive odling, förädling, förpackningar, transport och övriga steg i framställningen. I slutet av september presenteras en uppföljning av en tidigare studie kring detta där även nya produkter som Oumph och växtbaserade ”fejk-kött-produkter” som Beyond burgers har granskats.

– Det har varit väldigt intressant att räkna på och resultatet har varit väldigt tydligt: Trots den förädling som sker för att få fram produkter som Beyond burgers så är klimatavtrycket fortfarande väldigt mycket mindre än för kött per kilo. Det minsta klimatavtrycket får du fortfarande av livsmedel som bönor eller andra icke förädlade växtbaserade produkter, men även de nya förädlade växtprodukter som finns på marknaden är alltså markant bättre för klimatet än animaliska produkter.

Att gå över till mer växtbaserad kost är det viktigaste vi kan göra i våra konkreta val av vad vi äter, menar Annika Carlsson-Kanyama. Det ger en positiv påverkan på alla plan – mark, vatten och luft, vilket även IPCC-rapporten pekar på. Det minskar klimatavtrycket avsevärt mer att äta veganskt eller vegetariskt än att till exempel välja ekologisk eller närproducerad animalisk kost.

– Men sedan kan man förstås välja att stödja lokala producenter av andra skäl, för att stötta sina lokala bönder till exempel.

Det är bråttom att få en förändring i hur vi äter, betonar Carlsson-Kanyama. I detta krävs samverkan mellan alla aktörer i samhället och fler morötter till konsumenterna som lockar fram en mer växtbaserad kosthållning.

– Det här med vad vi äter är en väldigt känslig fråga, även IPCC har fått kritik för att man har uttryckt sig så försiktigt kring det här. Jag tror vi behöver en omställning där växtbaserad kost lyfts fram som ett mer naturligt alternativ av alla: politiker, myndigheter, livsmedelsbutiker, restauranger… Vi har till exempel sett att människor tenderar välja det vegetariska alternativet på restauranger i större utsträckning om det är placerat först på lunchmenyn, i stället för längst ner som nu brukar vara det vanliga.

Myndigheter bör införa policys där all catering som beställs ska bestå av växtbaserade rätter och på ett politiskt plan behövs det större fokus på det positiva.

– Sänk momsen på växtbaserade livsmedel! Livsmedelshandeln säger att priset gör stor skillnad för konsumenterna, att staten inför en miljösubvention skulle kanske inte bli lika omstritt som en köttskatt. Det vore en vinst för både klimat och folkhälsa.

Med alla de klimatmässigt bra ”fejk-kötts-produkter” som finns i dagsläget är vi i det bästa läget för att peppa fram en omställning bort från animaliska produkter, tror Annika Carlsson-Kanyama.

– De här livsmedlen ser ut som kött, har samma konsistens som kött… Omställningen skulle förmodligen inte bli lika stor för den som kan välja att lägga en Beyond burger på grillen i stället för en köttbit.