Utvecklingen med att allt fler länder avdemokratiseras är oroväckande, anser professor Staffan I Lindberg vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet, Wikimedia

NYHET Vi upplever en våg av demokratisk tillbakagång i världen, visar en studie från Göteborgs universitet.

– Det är en väldigt oroande trend. Det som är unikt för den här vågen är att avdemokratiseringen sker krypande och diskret. Förändringen har skett och sker i tusen små steg som gör dem svåra att både se och reagera på, säger professor Staffan I Lindberg, föreståndare för V-Dem-institutet vid Göteborgs universitet och en av två forskare som står bakom studien A third wave of autocratization is here: What is new about it.

Studien, publicerad i tidskriften Democratization, är den första som systematiskt har granskat demokratins tillbakagång sedan 1900-talet fram till nutid. Ländernas utveckling har jämförts med 450 indikatorer på allt från fria val och yttrandefrihet till hur oberoende de juridiska systemen är och hur stor frihet medier och civilsamhället har.

– Vi ser att den här långsamma formen av avdemokratisering började tidigare än vad vi trott. Det är därför det har tagit så lång tid innan det uppmärksammats. Erdogan började som exempel med att underminera medias frihet och attackera civilsamhället i Turkiet redan 2005-2006, först vid 2013-2014 blev åtgärderna mer synliga. I dag är Turkiet inte längre en demokrati, säger Staffan I Lindberg.

Utöver Turkiet så hör Ungern, Brasilien, Polen och Filippinerna till de länder som i närtid har uppmärksammats för sin utveckling. Studien visar att det forskare benämner autokratisering, en rörelse i riktning mot diktatur, pågick i 22 länder år 2017 och att utvecklingen har fortsatt i samma riktning.

– Våra nya data från 2018 visar bland annat en statistisk säkerställd autokratisering i Tjeckien. Även Rumänien har gått drastiskt tillbaka i demokratiseringsgrad.

Staffan I Lindberg nämner även USA som ett land som rör sig i samma riktning enligt mätpunkterna för demokratisk utveckling. En utveckling i de små steg som gör den tredje vågen så subtil och ibland svår att reagera på.

– Det handlar inte längre om militärkupper och införande av enpartistater som under första vågen av avdemokratisering under 1920- och 30-talens fascism och nazism eller den andra vågen under 1970-talet som främst skedde i Latinamerika.

Även om mer än hälften av världens länder fortfarande är demokratier finns det anledning att ta utvecklingen på stort allvar, menar Staffan I Lindberg.

­– När vi får globala vågor av demokratisering har vi sett att det kan dra med dig länder som inte klarar av att gå igenom en demokratiseringsprocess av egen kraft. Samma sak gäller för de som är ute efter motsatsen. Auktoritära ledare får råg i ryggen och använder samma taktik som fungerat för andra autokratiserade länder för att till exempel komma åt media och civilsamhälle.

Granskningen visar att de länder som haft en demokratisk tillbakagång har som gemensam nämnare att de sociala och ekonomiska klyftorna har vidgats.

– Vi ser att länder där klyftorna har ökat också går tillbaka demokratiskt. Det finns en logik och en parallell till 1930-talet där ekonomisk kris och en ökad rädsla i samhället också öppnade för ett auktoritärt styre.