Bild: Pixabay/Wikimedia

Nyhet Det största systemet som verifierar att mineraler från bland annat Kongo är ”konfliktfria” har i själva verket möjliggjort för otillåtna mineraler att säljas vidare, enligt ny rapport. 

Metaller som tenn, tantal och tungsten, så kallade 3T-metaller, är viktiga för tillverkning av mobiltelefoner, datorer och fordonssystem. Efterfrågan är därför stor från länder och företag över hela världen. En stor andel av mineralerna kommer från Demokratiska republiken Kongo och Rwanda.

Men mineralerna utvinns ofta under under oetiska förhållanden. Det kan handla om barnarbete och beväpnade grupper som utsätter gruvarbetarna för övergrepp. Detta har många gånger uppmärksammats i rapporter från flera organisationer och myndigheter.

Det sätts större press företag att granska sina leveranskedjor och mineralernas ursprung. I samråd med industri och civilsamhället har FN och OECD utarbetat riktlinjer och procedurer för detta. Företag och branschorganisationer har också satt upp egna spårsystem. För att tillsammans med regeringarna verifiera gruvorna och att mineralerna är ”konfliktfria”.

Men en ny rapport från Global Witness visar nu att det största systemet för detta, International Tin Supply Chain Initiative, ITSCI, möjliggör för gruvägarna att smuggla och ”tvätta” mineralerna. Fältundersökningen har funnit att ITSCI släpper igenom mineraler från gruvor i Demokratiska republiken Kongo som drivs av beväpnade grupper och där barnarbete ofta förekommer. Och att stora mängder mineraler som exporteras från Rwanda har smugglats dit från grannlandet.

Detta kan innebära att multinationella företag som Apple, Motorola, Tesla och Intel använder konfliktmineraler i sin produktion, menar Global Witness. Eftersom de är medlemmar i ITSCI.

Undersökningen fann att i ett gruvområde kom upp till 90 procent av mineralerna som infördes i systemet under första kvartalet 2021 från gruvor som inte verifierats. Enligt Global Witness kunde en betydande del av dessa mineraler kopplas till konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter.

”Vi har dokumenterat liknande föroreningsproblem på ytterligare tio platser, vilket tyder på att ITSCI:s misstag är systemiska”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Detta har kunnat ske genom brist på fältpersonal och tillsyn, menar Global Witness. Källor hävdar också att fältpersonal aktivt samarbetar med gruvägare och tjänstemän för att tvätta mineraler och även ta del av de olagliga intäkterna.

Den stora volymen av overifierade mineraler och bristen på effektivt agerande visar, enligt Global Witness, på att International Tin Association, ITA, aktören med störst inflytande över ITSCI, ignorerar problemet. Dessutom, framhåller organisationen, befinner sig ITA i en intressekonflikt då de representerar de största köparna av 3T-metaller.

Till Global Trade Review säger Alex Kopp, en kampanjledare på Global Witness, att branschen inte bör förlita sig på ITSCI. I stället bör företagen själva granska sina leveranskedjor ordentligt och vidta åtgärder. Annars måste regeringarna hålla dem ansvariga.

Alex Kopp poängterar att ett system som ska granska mineralerna är dömt att misslyckas om det styrs av mäktiga, personliga intressen.

ITSCI har tillbakavisat rapporten och nekar till att ha medverkat till att släppa igenom oetiskt utvunna mineraler.

– ITSCI:s standard är 100 procent i linje med de rekommendationer om riskhantering som tagits fram i OECD:s guide för ansvarsfulla leveranskedjor, säger de till Global Trade Review.