I Tyskland har förbundskansler Angela Merkel stoppat planerna på att förlänga levnadstiden för landets 17 kärnkraftreaktorer. Kärnkraftmotståndet i landet är utbrett och Merkel tvingades att snabbt reagera på händelserna i Japan. Något slutgiltigt stopp för att förlänga levnadstiden är det dock inte fråga om. I stället ska de tyska kärnkraftverkens säkerhet granskas under de kommande tre månaderna och därefter nytt beslut att fattas.

Schweiz har redan skrotat planerna på att ersätta landets gamla kärnkraftverk med nya. Samtidigt har en diskussion uppstått i USA om kärnkraft som energikälla. En oro finns framför allt över hur jordbävningstäta Kaliforniens fyra kärnkraftverk skulle klara en jordbävning eller tsunami. Kraftverkens konstruktion anses inte klara en jordbävning i samma nivå som den som skedde i Japan.

EU kommer att hålla ett krismöte under dagen granska säkerheten i de europeiska kärnkraftsanläggningarna. Den svenske miljöministern Andreas Carlgren menar dock att det inte ska fattas några nya beslut vad gäller den svenska kärnkraften:
– Vi ska inte ta några ad hoc-beslut nu om kärnkraftspolitiken av inrikespolitiska skäl.