2012 blir året då kurvorna vänder brantare nedåt på arbetsmarknaden. När arbetslösheten stiger blir det än mer uppenbart att den borgerliga alliansen har misslyckats i sin uttalade paradgren.

År 2006 vann alliansen valet med löftet att bekämpa ”utanförskapet”. Arbetslösheten låg då på 6,4 procent och antalet långtidsarbetslösa var lite drygt 80 000. Fem år senare har vi en arbetslöshet på 6,6 procent och nästan 110 000 långtidsarbetslösa. Och bättre blir det inte.

I december stod de dystra framtidsprognoserna på arbetsmarknaden som spön i backen. Konjunkturinstitutet, Arbetsförmedlingen, Nordea och Handelsbanken räknar alla med en stigande arbetslöshet som, lågt räknat, når sin peak på lite drygt 8 procent år 2014. Samtliga prognoser är dock framtagna med premissen att den europeiska skuldkrisen på något sätt stabiliseras under andra halvan av 2012. Om vi däremot står inför ett europeiskt Lehman Brothers-scenario handlar det om helt andra siffror.

Firma Reinfeldt & Borg berömmer sig ibland med att ”antalet sysselsatta har ökat” under deras regeringstid. Det är visserligen sant. I augusti 2006 var 4,5 miljoner människor sysselsatta. I dag är det 100 000 fler. Men vad Bill och Bull väljer att inte nämna i dessa sammanhang är att antalet svenskar i arbetskraften, på grund av invandring och stora årskullar, samtidigt har ökat betydligt mer.

Under alliansens tid vid makten har arbetslösheten ökat räknat såväl i antal som andel av arbetskraften. Och om framtiden blir lika mörk som alla bedömare siar så innebär det att alliansen, när valet närmar sig 2014, under två mandatperioder inte har lyckats med det främsta syftet med dess politik: Att minska ”utanförskapet”.

Under 2012 och fram till nästa val kommer det bli allt mer uppenbart att regeringen har misslyckats och stagnerat. I sin minoritetsställning har man redan fått släppa tankarna på ett femte jobbskatteavdrag och förutom skattesänkningar för höginkomsttagare verkar idébanken tom. I en situation där arbetslösheten är på väg till nya rekordnivåer är den starkt ifrågasatta sänkta restaurangmomsen det enda man har lyckats leverera.

Blir 2012 året då Anders Borg förstår att småpetande skrivbordsreformer är långt ifrån tillräckliga? Eller blir 2012 året då oppositionen återfår initiativet i jobbpolitiken och levererar ett trovärdigt alternativ? Sannolikt kommer det avgöras av vilken sida som först lyckas vakna ur sin respektive dvala och därmed göra frågan till sin.

2011 var ett förlorat år för oppositionen. Såhär i början av 2012 finns det dock vissa positiva tecken. Det nya ledarskapet i Vänsterpartiet har förutsättning att öka trovärdigheten i partiets ekonomiska politik. Ett Miljöparti med vind i seglen har möjlighet att åter föra upp klimatomställningen på agendan – möjligtvis tillsammans med Jonas Sjöstedt som lovar att prioritera de gröna frågorna. Och idéer om sysselsättningsmål och stimulansmål, som ska komplettera överskottsmålet, är intressanta frön i en socialdemokratisk nystart.

Dessutom florerar idéer om en mer expansiv finanspolitik, förbättrad a-kassa, rejäla utbildningsinsatser, bättre barn- och äldreomsorg för att öka bland annat kvinnors förvärvsarbete, förbättrad arbetsmiljö för att stora LO-grupper ska orka arbeta till pensionen – och så vidare. Alla intressanta jobbskapande reformer.

Men jobbfrågan blir aldrig oppositionens om man inte lyckas skjuta regeringens bygge i sank. Och möjligheterna för det kommer bara att öka när arbetslösheten nu stiger månad för månad, år för år.

Arbetslösheten augusti 2006 respektive november 2011

Antal sysselsatta                  4 526 000      4 629 000
Sysselsättningsgrad (%)    67,1                  65,3
Antal arbetslösa                  309 000         334 000
Arbetslöshet                         6,4                   6,7
Antal unga arbetslösa        108 000         119 000
Ungdomsarbetslöshet (%) 17,1                 20,5
Långtidsarbetslösa              83 000          108 000

Källa: SCB

Arbetslösheten – de senaste prognoserna

Konjunkturinstitutet, december (%)
2011    7,5
2012    7,8
2013    7,9
2014    7,7

Arbetsförmedlingen, december (%)
2011    7,6
2012    7,9
2013    8,5

Nordea, december (%)
2011    7,5
2012    8,0
2013    8,3

Handelsbanken, december (%)
2011    7,5
2012    7,8
2013    8,0