Anders Borg har en offensiv stil och talar leende om ”full sysselsättning” när han presenterar regeringens budget för 2011. Men den innehåller inga konkreta åtgärder för att nå detta mål. Moderaterna har vunnit två val på ”jobbpolitiken”. Anders Borg har inte levererat.

Ändå är bilden av den borgerliga regeringens ekonomiska politik övervägande positiv. Anders Borgs fögderi betraktas som framgångsrikt. Han har en intellektuell och farbroderlig stil som tycks gå hem. Inte minst i medierna. Men även väljarna tycker att Borg och Reinfeldt är mer trovärdiga än Sahlin och Östros i allt som gäller jobb, ekonomisk politik och regeringsduglighet.

Det är förvånande med tanke på det faktiska utfallet av Anders Borgs politik. BNP föll med drygt 5,1 procent 2009. Sveriges ekonomiska utfall förra året var ett av de värsta i hela världen. I år ökar tillväxten med 4,8 procent. Så nu är det optimistiska tongångar i den ekonomiska debatten. Att Sverige över dessa två år sammantaget backar glöms bort.

Visst berodde nedgången förra året på den internationella krisen. Sverige drabbades av ett stort exportbortfall. Men regeringens motåtgärder var minimala. Särskilt jämfört med andra länder. Regeringen tror på ”strukturpolitik” och generell makropolitik – efterfrågestimulanser står lågt ner på prioriteringslistan. Fokus har legat på åtgärder som ökar arbetsutbudet, men dessa har haft marginella eller obefintliga effekter på sysselsättningen.

Borgs grundreflex är att politiken och regeringen inte ska göra så mycket. Någon annan ska ta ansvar. Detta märktes särskilt under industrikrisen förra året. Det blev på det hela taget inga särskilda insatser från regeringens sida. Sverige har förlorat 50 000 industrijobb som inte kommer tillbaka. Och arbetslösheten har skjutit i höjden. Nu ligger den på 8,4 procent. Trots att retoriken lovade något helt annat.

Nu meddelar Anders Borg att arbetslösheten kommer att sjunka till år 2014. Men den kommer då att ligga på samma nivå som 2006 då Borg tog över det ekonomiska rodret. Runt sex procent. Vi är tillbaka på ruta ett. Mycket snack och lite verkstad, med andra ord. Eller för att tala ren svenska: detta kommer att vara åtta förlorade år. Dessutom lär arbetslösheten sedan öka, för åren 2013-2014 prognostiserar regeringen att konjunkturen viker nedåt igen.

2006 sa Borg att Sverige med sex procent utan jobb hade massarbetslöshet. Ändå talar han 2010 med stort självförtroende nu återigen om ”full sysselsättning”. Denna höga svansföring förblindar den offentliga opinionen.

Borgs budget är följdriktigt tom på innehåll. Regeringen har i praktiken kapitulerat och accepterat den höga arbetslösheten. Vi serveras kosmetiska åtgärder som inte skapar fler jobb, som sänkt restaurangmoms och ännu fler jobbcoacher. Det är med andra ord ett utmärkt läge för oppositionen att formulera en annan ekonomisk politik.