I morgon hålls en interpellationsdebatt i riksdagen om bristen på barnmorskor i Stockholm. Bland annat ska socialminister Göran Hägglund (KD) svara på om det är en konsekvens av den fria etableringsrätten.

Frågan om bristen på barnmorskor i Stockholm i samband med förlossningskliniken BB Sophias öppnande i februari har lämnat landstingsnivå och i morgon ställs socialminister Göran Hägglund (KD) till svars i en interpellationsdebatt i riksdagen. Initiativtagare är socialdemokraten Ingela Nylund Watz.

– Det är kanske en av de allra viktigaste frågorna för blivande föräldrar i Stockholmsregionen. Det handlar om trygghet och om att kunna lita på att vården fungerar.

– I över ett år har vi sett uppenbara brister och då tycker jag att det är viktigt att få resonera med socialministern om detta, säger hon.

Ingela Nylund Watz menar bland annat att staten måste se över den fria etableringsrätten.

– Staten har varit snål med att tillskjuta medel till hälso- och sjukvården vilket påverkar läget. Dessutom har regeringen dragit ner på antalet högskoleplatser på barnmorskeutbildningen vilket gör att bristsituationen accelererar.

– Socialministern med sitt ansvar för sjukvården totalt sett borde rimligen ha en uppfattning om ifall det som har hänt är en rimlig konsekvens av den etableringsrätten.

På vilket sätt skulle det vara en konsekvens av den fria etableringsrätten?

– När man har en fri etableringsrätt blir det väldigt svårplanerat. Vi har naturligtvis ingenting emot att det har öppnats upp fler förlossningskliniker men problemet är att det borgerliga landstingsstyret inte har tagit ansvar för att fundera över vilka konsekvenser det här leder till. Därför ser vi nu att det är kraftig brist på barnmorskor och hänvisningarna på att föda i andra landsting ökar, säger Ingela Nylund Watz.