Nystartsjobb och instegsjobb kommer inte att ge rätt till permanent uppehållstillstånd enligt regeringens nya lagförslag, erfar SVT Nyheter.

Enligt regeringens omarbetade förslag till flyktingpolitik som presenterades igår, onsdag, ska bara de som är över 25 år och försörjer sig själva kunna få permanent uppehållstillstånd.

Men statligt subventionerade jobb, som nystartsjobb och instegsjobb, kommer inte att räknas som försörjning. Det uppger en anonym regeringskälla för SVT Nyheter.

– Inga subventionerade anställningar kommer att ge rätt till permanent uppehållstillstånd. Man ska kunna visa att man kan försörja sig. Vi kommer tillbaka med var inkomstgränsen kommer att ligga, säger regeringskällan till SVT.

Den som har flyttat till Sverige de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb, där 80 procent av lönen betalas av staten. Nystartsjobb är en motsvarande anställning för långtidsarbetslösa, där staten står för arbetsgivaravgiften eller motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften.

Arbetsförmedlingen oroas över hur etableringen av nyanlända ska fungera ifall nystartsjobb och instegsjobb inte längre kommer att vara en väg in i det svenska samhället

– Det är riktiga jobb. Det är ett jobb folk går till, en arbetsplats, som du och jag och får en lön för. Det är den typen av jobb som ingår i etableringsuppdraget, som nyanlända får, säger Mathias Wahlsten, chef för integration- och etablering på Arbetsförmedlingen, till SVT.