Skövlad regnskog och Annika Creutzer. Bild: Rainforest Action Network/Flickr och Kate Gabor.

BANKER Sju svenska banker har genom investeringar bidragit till skövling av regnskog på Borneo, enligt en ny rapport. När bankerna agerar likvärdigt är det genom att välja fonder och aktier som kunder har störst möjlighet att göra etiska val, enligt privatekonomen Annika Creutzer.

4,2 miljarder kronor. Så mycket har svenska storbanker investerat i företag som bidrar till skövling av regnskog och kränkning av ursprungsbefolkningens rättigheter. Det visar en rapport som tagits fram av Swedwatch och Fair Finance Guide.

Det handlar om bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Danske Bank och Skandia som genom nära ett 100-tal av sina sparfonder har placerat pengar i företag som i sin tur anklagas för att ha agerat hänsynslöst när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. Det handlar om företagen IOI Corp, BHP Billton, AAK och Deutsche Bank. AAK är ett svenskt företag som importerar palmolja till kunder som producerar livsmedel och kosmetika. De utpekade företagens kränkningar handlar bland annat om att ha anlagt gruvverksamhet och palmoljeplantager utan hänsyn till ursprungsbefolkningen och deras mark.

– Bankerna har ambitiösa riktlinjer som säger att de ska skydda ursprungsfolken, men ingen bank klarade en närmare granskning. Det är ett svek men också en missad möjlighet att göra positiv skillnad både för ursprungsfolken och för sina kunder, säger Jakob König, projektledare på Fair finance guide  i en kommentar till rapporten.

Fair finance guide gör också en årlig utvärdering av hur svenska banker agerat ur ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten för 2016 visar att bankerna gör framsteg när det gäller sitt hållbarhetsarbete, men enligt mätningen är det också flera banker som inte lever upp till sina löften vid en granskning.

Sett över en längre tidsperiod och med hänsyn till hållbara och etiska investeringar i stort är det egentligen ingen större skillnad mellan de större svenska bankerna. Det säger Annika Creutzer, privatekonomisk expert, till Dagens Arena. Att försöka välja bank efter hållbarhet är därför svårt, menar hon. I stället bör man tänka på vilka fonder man sparar pengar i.

– Det finns olika typer av både nationella och internationella märkningar av fonder utifrån hållbarhet. Man kan läsa om vad de betyder på Fondkollen.se. Men det finns inget skyddad innebörd för begreppet »etiskt sparande«, utan det är upp till varje bank att definiera det. Till exempel hade en så kallad etisk fond Shell som största innehav, säger Annika Creutzer.

För att verkligen veta om en fond man sparar pengar i lever upp till de krav på investeringar som man tycker är viktiga bör man därför läsa på själv.

– Varje fond måste ha ett fondblad och där kan man gå in och titta vad de investerar i och se om det känns rätt. För vissa är det viktigare med fair trade och för andra med ekologiskt. Om det är en multifond, eller fond i fond, så kan du fortfarande gå in på varje fond och titta på innehaven, säger Annika Crutzer.

Hon rekommenderar att spara via ett investeringssparkonto, ISK, och att man ser över sitt fondinnehav en eller två gånger om året. Då kan man också titta på om fonden har ändrat sina investeringar på något sätt som gör att man vill sälja den.

– Om du byter fond av etiska skäl kan det absolut vara skäl att meddela varför du har bytt. De tar ju till sig kritik, kanske inte om en person hör av sig, men om det blir flera som gör det.

Ett annat sätt att se på frågan om etiskt och oetiskt sparande är att ta med i beräkningen om en fond är aktiv i ett visst företag, det vill säga sitter i styrelsen och kan rösta och därmed påverkar hur företaget agerar.

– En fond kan vilja ha aktier i ett bolag för att på det sättet vara med och påverka det i framtiden. Sjunde AP-fonden har varit bra på att definiera när de vill vara aktiva ägare eller inte, säger Annika Creutzer.

Även om det inte är så vanligt så händer det att större fonder, som AP-fonderna, är aktiva genom aktioner och att tydligt ta ställning i frågor som rör deras investeringar. Fjärde AP-fonden är ett bra exempel, säger Annika Creutzer.

Ett annat sätt att spara är genom en kapitalförsäkring, vilket innebär att kunden sparar pengar hos ett försäkringsbolag, som kan placeras i aktier eller fonder.

KPA Pension och Skandia Liv har bra försäkringar som investerar mycket i miljövänlig energi och infrastruktur som tåg.

Ovanstående försäkringar går också att välja genom tjänstepensionen.

 Men vissa typer av sparande gör det svårt att helt slippa företag som beter sig tveksamt ur etisk och hållbar synpunkt.

– När det gäller indexfonder, som ska följa börsens värdeutveckling, kan det vara svårt att välja bort företag som är väldigt tunga på börsen om den ska ge en bra avkastning. Ericsson är ett sådant storbolag, som en indexfond för svenska bolag inte kan välja bort, trots att det fram tills ganska nyligen tillverkade produkter som kan användas i krigföring, säger Annika Creutzer.