Foto: Kristina Wicksell Bukhari

Stockholm Forskare samlades på Södra Teatern i Stockholm på torsdagen för att försöka svara på frågan: Hur ska framtidens ekonomiska politik se ut? 

Under namnet “New Economic Order” hade tankesmedjan Arena Idé samlat en rad internationella ekonomer för att diskutera framtiden kring en progressiv ekonomisk politik.

Det är de med lägst inkomster och minst marginaler som drabbats hårdast av inflationen och de beslut som tagits av politiker för att bekämpa den. Det konstaterade OECD-ekonomen Orsetta Causa.

Höga bostadspriser bidrar till ojämlikhet

Hon pekade bland annat på kvinnor som en riskgrupp att drabbas av fattigdom, eftersom fler befinner sig utanför arbetsmarknaden och de som jobbar oftast har lägre löner. Något som i sin tur leder till lägre pensioner.

– Kvinnor löper betydligt högre risk att bli fattiga när de blir äldre, konstaterade hon.

Orsetta Causa

 

När det gäller Sverige betonade Causa särskilt de ökade bostadspriserna som ett jämlikhetsproblem.

– Prisökningarna gör att det blir svårare att flytta till områden där möjligheten att lyckas är större, sa hon.

Lyckad inflationsbekämpning i Spanien

Den spanska ekonomiprofessorn Jorge Uxó, pratade om varför Spanien varit så skickliga på att bekämpa inflationen. Efter att ha haft en högre inflationstakt än länderna i Eurozonen mellan mars 2021 och juli 2022, har Spanien efter det lyckats dämpa inflationen bättre än något annat land. Något som gjort att man i augusti i år hade den lägsta inflationstakten i hela EU. Det intressanta är att endast en liten del av detta har åstadkommits genom höjda räntor, påpekade Uxó. I stället har det tak på el- och gaspriset som införts i landet varit nyckeln till framgången.

Jorge Uxó

 

– I Tyskland borde vi ha följt Spaniens exempel med ett pristak, konstaterade den tyska ekonomen Philippa Sigl-Glöckner i det efterföljande panelsamtalet.

Bör centralbankerna demokratiseras?

Under rubriken ”Är det dags att demokratisera centralbanken” pratade professor Eric Monnet om centralbankernas förhållande till staten och de problem som uppstår med en självständig centralbank, som ligger utanför demokratisk kontroll.

– Att ge centralbankerna självständighet har blivit ett sätt för beslutsfattare att undvika att ta ansvar, konstaterade han.

Men Monnet poängterade samtidigt att han inte tycker att det bara är dåligt med en självständig centralbank. Det måste dock bli tydligare vad en centralbank ska göra. Ett exempel på en sådan uppgift skulle till exempel kunna vara att bidra till gröna investeringar, enligt Monnet.