I helgen sommartalar Reinfeldt och Juholt. Om vad?

Efter beskedet att det inte blir något femte jobbskatteavdrag verkar luften ha gått ur den svenska politiska debatten. Det som skulle bli höstens stora kraftmätning mellan statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och oppositionsledaren Håkan Juholt (S) blir inte av.

Men politiken stannar inte för det. Regeringen och oppositionen kommer, som vanligt, att lägga fram förslag på statsbudget. Riksdagen ska rösta i frågan. På lördag sommartalar Reinfeldt i Gustavsberg, och Juholt talar i Västertorp dagen efter. Men vad har de kvar att prata om?

Regeringen Reinfeldt har sedan valet 2010 kritiserats för att lägga för stort fokus vid skattepolitiken, och sakna konkret politik på andra områden. I frågor där man har haft stora ambitioner har mycket redan genomförts, som inom skolpolitiken. Samtidigt tyder det mesta på att Moderaterna tjänar mycket på att upprepa finansminister Anders Borgs mantra om ”säkra offentliga finanser”.

När Reinfeldt talar på lördag bör man lyssna särskilt efter vad han vill med den övriga ekonomiska politiken, nu när det inte blir sänkt inkomstskatt, sänkt pensionärsskatt eller höjd brytpunkt. Vidare så vet vi ännu inte var han står vad gäller de andra regeringspartiernas hjärtefrågor. Ett exempel är Centerpartiets sänkta restaurangmoms.

När Borg i PowerPoint-form diskuterade det ekonomiska läget med riksdagens finansutskott förkunnade han att han vill ”prioritera välfärden”. Även här finns utrymme för Reinfeldt att precisera. Å andra sidan är det ett sommartal, och de är sällan särskilt konkreta.
– Man ska nog inte lyssna efter någon särskild grej, utan snarare efter en eventuell ny strof eller så. ”Utanförskapet” nämner han inte längre, trots att det ju inte riktigt är ett avslutat problem, säger Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör.

Juholt har sedan han valdes till partiordförande i mars lagt fram så många förslag att Moderaterna har startat en egen hemsida för att hålla koll på dem. Förutom skattepolitiken har Juholt mest talat om barnfattigdom, pensioner och utbyggda utbildningsinsatser. Kritikerna menar att förslagen inte har varit konkreta nog och framhåller att det är oklart vad de kostar. Juholts svar har varit att han ska återkomma i samband med höstens budget,

Nu är hösten här. När Juholt äntrar scenen på söndag bör han, om han vill mer än att reduceras till en notis i måndagstidningarna, ge ett par exempel på hur den socialdemokratiska ekonomiska politiken hänger ihop. Att hänvisa till budgetmotionen skulle inte blidka många åhörare.
– Juholt behöver nog gå in på strukturen kring det han vill. Dessutom kan han med fördel resonera kring hur han ställer sig till blocköverskridande överenskommelser och samarbete med Vänsterpartiet, säger Stig-Björn Ljunggren.