Hyreshus på Tunagatan, Uppsala. Bild: Riksantikvarieämbetet

Bostad 2,6 miljarder kronor i vinst för uthyrning av privatbostad redovisades till Skatteverket förra året. En ökning på 120 procent sedan 2013. På bara 12 månader har andrahandshyran för en trea i Malmö ökat med 25,5 procent.

Vinsterna för andrahandsuthyrningen har mer än fördubblats sedan 2013. Redovisade överskott till Skatteverket var 2021 2,6 miljarder kronor, en ökning med över 120 procent från 2013 då 1,2 miljarder kronor redovisades. I detta är inte uthyrarnas skattefria vinstsumma (schablonavdraget) inräknat – 40 000 kronor per år. 

Antalet personer som redovisar överskott har också ökat med nästan 30 000 sedan 2013. Förra året redovisade 75 000 ett genomsnittligt överskott på 35 000 kronor, 2013 redovisade 49 000 personer ett genomsnittligt överskott på 25 800 kronor. 

Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande på jagvillhabostad.nu, är inte förvånad över de ökade vinsterna. Men de gör honom upprörd. Alla andrahandshyresgäster som organisationen kommer i kontakt med uppger att de betalar för mycket i hyra, berättar han.

– Människor blir mer utnyttjade. Och det är de som står längst ut på bostadsmarknaden som får ta största smällen, säger Alexander Wilson van Deurs. 

För den som hyr ut en hyresrätt gäller hyreslagen. Förstahandshyresgästen får ta ut hyran den själv betalar plus max 15 procent. Allt över det räknas som överhyra och kan leda till att förstahandshyresgästen blir uppsagd utan varning. 

För den som hyr sin bostadsrätt gäller privatuthyrningslagen. Bostadsrättsinnehavaren kan ta ut en hyra baserad på driftskostnaden och en uppskattad kapitalkostnad (en skälig, årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde).

Men Skatteverket kontrollerar inte om någon hyr ut till överhyra. Alexander Wilson vad Deurs säger också att det är en hög tröskel för den som misstänker att den betalar för mycket att höra av sig till hyresnämnden och få hyran prövad. De riskerar ge sig in i en lång juridisk kamp och i slutändan förlora sitt boende.

– De som hyr privatägd bostad kan inte heller få tillbaka pengar, de blir bara uppsagda. Så det är en stor risk att som andrahandshyresgäst försöka få ned sin hyra, säger Alexander Wilson van Deurs.

I en rapport från 2018 uppskattar Boverket att det är omkring 200 000 hushåll som bor i andra hand någon gång under ett årEnligt rapporten är det främst ensamstående och unga som bor i andra hand. Och de lägger ”relativt stor andel av sin disponibla inkomst på boendet och har små marginaler att leva på efter att hyran är betald”, konstaterar myndigheten.

Boverket slår också fast att andrahandshyran för en hyresrätt ligger på cirka 65 procent högre än förstahandshyran. Detta trots lagstiftningen om ett påslag på max 15 procent.

Henrik Weston, utvecklingsledare för bostadsfrågor på Länsstyrelsen Stockholm, ser också att det finns problem med andrahandsmarknaden. I medborgarundersökningen från 2021 svarade 3,5 procent att de bor i andra hand, vilket motsvarar 64 000 personer i Stockholms län. Ytterligare 102 000 personer uppskattas bo inneboende.

Det är en stor ökning från 2017 då 47 00 personer hyrde i andra hand och 69 000 personer var inneboende.

– Men mörkertalet är stort. De flesta mantalsskriver sig inte när de bor i andra hand. Det här visar hur ansträngd bostadsmarknaden är, säger Henrik Weston.

Med tanke på bostadsbristen kan andrahandsmarknaden vara en bra lösning för de som flyttar till Stockholm för ett jobb eller studier och snabbt behöver någonstans att bo, menar Henrik Weston. Men han är bekymrad över att det är de mest utsatta som får ta största smällen för de höga hyrorna.

– Man får inte ta hur mycket påslag som helst. Men det bygger på att hyresgästen ska anmäla. De flesta gör inte det på grund av att de kan bli av med kontrakten. Många vet inte heller hur systemet fungerar, säger Henrik Weston.

Han menar att det måste byggas mer bostäder med lägre hyror och inkomstkrav. Mycket nyproducerat är för dyrt för många att efterfråga.

– Det måste finnas bostäder där det finns arbetstillfällen, annars blir det ett stort bekymmer för rekryteringsbehoven. Bostaden är väldigt viktig för välbefinnande, hälsa och arbetsmarknad, säger Henrik Weston.