Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen.

Vårändringsbudget Regeringen förlänger den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget och skjuter till 650 miljoner kronor. 
– Underbetyg att man inte tagit tag i en större reformering, säger Hyresgästföreningens Martin Hofverberg. 

Regeringen ökar anslaget till bostadsbidrag med 650 miljoner kronor i vårändringsbudgeten, som presenterades på måndagen. Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget förlängs och gäller året ut.

– Det är bra att man inte upphör med den. Men samtidigt visar det att vad som egentligen behövs är reformering av bostadsbidraget. Det är ett underbetyg att man inte tar tag i det, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen. 

Bakgrunden är att bostadsbidraget till barnfamiljer och unga i åldern 18-29 år höjdes tillfälligt när prisökningarna tog fart, och många fick svårt att klara sina levnadsomkostnader. I höstbudgeten beslutades om en förlängning till juni 2024.

Ministern vill inte permanenta

De ekonomiska prognoserna visar nu att inflationsmålet på 2 procent snart kan nås, enligt socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). Men prisökningar ligger kvar på höga nivåer och barnfamiljer med låga inkomster har en fortsatt ansträng ekonomisk situation. Ministern tycker inte att det motiverar en permanent höjning av bostadsbidraget.

– De tillfälliga förstärkningarna av bostadsbidraget har varit och är motiverade av extraordinära händelser och situationer, likt corona-pandemin, det ansträngda ekonomiska läget som uppstått till följd av en hög inflation och den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i, skriver hon till Dagens Arena.

Anna Tenje (M), socialförsäkringsminister. Foto: Regeringskansliet

Hälften så många får bidrag

Enligt Hyresgästföreningen har andelen i befolkningen som beviljas bostadsbidrag minskat från 8 procent 1997 till 4 procent i dag. Det beror på att inkomstgränsen för när bostadsbidrag beviljas inte räknas upp i takt med inflation och inkomstökningarna i samhället, enligt chefsekonomen Martin Hofverberg.

– Det behövs en stor översyn som gör att fler kan beviljas bostadsbidrag, att färre blir återbetalningsskyldiga och att nivåerna höjs, säger han.

Bostadsbidraget behöver indexeras och öka i takt med inkomstökningarna i samhället i stort. Både nivåerna på bidraget och inkomstnivån för när man kan få bostadsbidrag borde höjas, menar han.

– Hyresutvecklingen gör att boende blir dyrare, men det har inte tagits höjd för det heller.

Okej tjäna 38 200 kronor

Socialförsäkringsministern menar att det har skett uppräkningar. Inkomstgränsen för när någon som har bostadsbidrag får sänkt ersättning har höjts från 117 000 kronor till 150 000 kronor.

– Höjningen innebär att en ensamstående person med tre barn kan ha en månadsinkomst på 38 200 kronor innan bostadsbidraget försvinner helt. Det särskilda bidraget för barn har höjts och en nivå för växelvis boende barn har införts. Sammantaget har detta lett till att personer med högre inkomster ändå kan ha rätt till bostadsbidrag.