Höjd brytpunkt för statlig skatt skapar inga nya jobb. Den förväntade förändringen som regeringen presenterar i sin budget visar ingen förändring i antalet sysselsatta.

Alliansregeringens förslag om att höja brytpunkten beräknas kosta 3 extra miljarder kronor och kommer inte att generera några jobb. Det framgår av budgetpropositionens beräkningar av vad olika insatser kommer att ge.

Statlig skatt får de som i dag tjänar över 36 158 kronor betala. Med den höjda brytpunkten innebär det att de som tjänar över 37 417 kronor får betala statlig inkomstskatt.

De som tjänar över 37 417 får 600 kronor mer i plånboken varje månad medan en medelinkomsttagare med 28 100 kronor i lön får knappt 300 kronor, när det femte jobbskatteavdraget räknas in. Ett vårdbiträde med en inkomst på 24 200 kronor får 188 kronor mer, enligt regeringens beräkningar.