Propagandaaffisch som SVP använder sig av i valkampanjerna.

Trots att det schweiziska högerpopulistiska partiet SVP tappade mandat i helgens val är det fel att kalla valresultatet för ett nederlag för högerpopulismen i landet. Tvärtom är fortsatt politiskt inflytande för främlingsfientliga krafter att vänta.

När de första mätningarna efter valet i Schweiz började trilla in följde rapporteringen att högerpopulisterna tappar mark. Landets största parti, det högerpopulistiska partiet Schweiziska Folkpartiet (SVP), tappade åtta platser i underhuset.

Men samtidigt som SVP tappade mandat fick ett annat högerpopulistiskt parti, BDP, sitt genombrott. BDP bröt sig för några år sedan ut ur SVP och fick efter helgen nio mandat i underhuset.

Framåt gick även ett högerpopulistiskt parti från Schweiz italienska kanton. Lega dei Ticinesi, ett parti som gärna söker samarbete med sitt italienska systerparti Lega Nord, fick två mandat – en fördubbling jämfört med tidigare.

Sammantaget har därmed högerpopulisterna en starkare ställning i underhuset, det så kallade Nationalrådet.

Konsensuspolitik har öppnat för högerpopulisterna
En viktig förklaring till varför SVP har nått framgångar i Schweiz handlar om den konsensuspolitik som genomsyrar hela det politiska systemet i Schweiz. Det berättar Cristian Norocel, statsvetare knuten till Stockholms och Helsingfors universitet. I kombination med den direktdemokratimodell som Schweiz politiska system bygger på har det gett ett utrymme för SVP som särskiljer det från högerpopulistiska partier i andra länder.
– SVP har lyckats destabilisera det politiska systemet. Tidigare gav konsensusmodellen en politisk stabilitet, men SVP har lyckats utnyttja systemet till sin fördel och därmed skapat en instabilitet, säger Cristian Norocel.

Till skillnad från länder som Sverige och Finland, där det politiska etablissemanget har gått samman för att motverka att högerpopulisterna får inflytande över politiken, är det inte en möjlig väg i Schweiz.
– De andra partierna tvingas till förhandlingar med SVP. Skulle SVP uteslutas från beslutsfattandet skulle partiet ha lätt att samla folk till en folkomröstning. Det gör det i princip omöjligt att regera om inte SVP bjuds till samarbete, fortsätter Cristian Norocel.

SVP är redan en flitig användare av folkomröstningar för att få igenom sin politik. Partiet låg bland annat bakom förslaget om att utvisa kriminella invandrare som fick stöd från den schweiziska befolkningen förra året.
– Det ger SVP en unik ställning bland Europas högerextrema partier eftersom man kan få så stort inflytande på politiken, säger Cristian Norocel.

Även om det kan sägas att Dansk Folkeparti och Geert Wilders parti, Frihetspartiet, har haft en möjlighet att pressa sina respektive länders regeringar till att gå deras ärenden, är det ändå en markant skillnad mot SVP:s möjlighet att direkt gripa in i politiken.

Inspirerar europeiska systerpartier
De för SVP framgångsrika folkomröstningarna om att förbjuda nya minareter och att kriminella invandrare ska utvisas har skapat beundran bland andra högerpopulistiska partier i Europa. Österrikiska systerpartiet FPÖ har tagit flera av SVP:s slagord rätt av och även tyska högerextremister har lånat budskap från det schweiziska partiet.

SVP har trots sin starka position i Schweiz haft en undanskymd roll i debatten om högerpopulistiska framgångar i Europa. Partiet har också taktiskt sett till att hålla sig borta från europeiska högerextrema partier som kan uppfattas som kontroversiella. När Sverigedemokraterna reser ner till möten med europeiska systerpartier som österrikiska FPÖ och nederländska Frihetspartiet finns inte SVP närvarande.

Helgens val var bara första steget för att utse de schweiziska makthavarna under de kommande åren. I helgen utsågs mandatfördelningen i underhuset, liksom hälften av platserna i överhuset. Senare i höst ska andra halvan av Schweiz överhus fyllas.

Enligt Cristian Norocel kommer Schweiz även i framtiden att påverkas av starka högerpopulistiska krafter, och nya omröstningar om att begränsa invandrares rättigheter är att vänta.
– Jag skulle inte bli förvånad om SVP driver en hårdare politisk linje mot invandring under den kommande mandatperioden, säger han.