Linda Palmetzhofer tycker att det är anmärkningsvärt att H&M delar ut bonusar när anställda har svårt att leva på sin lön. Foto: David Thunander/ Handelsanställdas förbund

Hyvling Enligt en rapport från Handelsanställdas förbund kan hälften av deras medlemmar på H&M inte leva på sin lön. Detta efter en omorganisering förra året. Samma år fick H&M:s vd Helena Helmersson en bonus på 7,1 miljoner kronor.

Fackförbundet Handels släppte i veckan en rapport om hur deras medlemmar som är anställda på H&M har påverkats av den omorganisation som klädföretaget gjorde under 2022. I omorganisationen ingick så kallad hyvling, samt att ansvarstjänster skulle avskaffas. 

– 41 procent uppger enligt vår rapport att deras arbetstimmar hyvlades. I snitt gick kontrakterad arbetstid från 31 timmar i veckan före omorganiseringen till 21 timmar i veckan efter, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handelsanställdas förbund.

“Det är oförsvarbart”

Omkring hälften av de medlemmar Handels pratat med menar att deras inkomst har minskat så pass att de inte kan eller knappt kan leva på sin inkomst. Detta på grund av hyvlingen av arbetstid. Hur många timmar det rör sig om varierar stort, allt mellan några timmar till 30 timmar i veckan. 66 procent av dem som svarade på Handels enkät uppgav att omorganisationen innebar att deras inkomst minskade. Den genomsnittliga minskningen av arbetstid var 10 timmar, något som motsvarar 7 340 kronor i månaden. 

Samma år som omorganiseringen presenterades var H&M:s vd Helena Helmersson den högst avlönade vd:n i Sverige. 2022 hade hon en årsinkomst på 21,76 miljoner kronor enligt branschtidningen Market. Det var en ökning med 53 procent jämfört med året innan. 

– Det är anmärkningsvärt och cyniskt. Bolaget minskar de anställdas timmar och faktiska inkomst samtidigt som man går med vinst och kan belöna ledningen. Det är oförsvarbart, säger Linda Palmetzhofer.

Utgått från anställningstid

Annika Svensson vid H&M:s presstjänst påpekar dock i ett mejl till Dagens Arena att Helmerssons höga lön 2022 berodde på en bonus hon fick, eftersom det gick bra för företaget året 2021. Året innan fick Helmersson inte någon bonus, då 2020 års resultat inte nådde tröskelvärdet. Utöver eventuella bonusar har Helmersson en grundlön som 2021 var 14,1 miljoner kronor och 2022 ökades till 14,7 miljoner kronor. Något som innebär en ökning med 3,5 procent.

Annika Svensson menar att H&M i samtliga omplaceringserbjudanden som förmedlades har utgått från anställningstid i företaget. Majoriteten av klädföretagets anställda ska inte ha fått någon förändrad anställningsgrad.

– Vi har full förståelse för att omställningen som genomförts har påverkat våra butiksmedarbetare i olika utsträckning, vilket vi är mycket ledsna för. Vi har gjort vårt bästa för att erbjuda alla som påverkats en likvärdig anställning. Tyvärr har det inte alltid varit möjligt och vi har stor respekt för hur det har påverkat enskilda medarbetare, skriver Annika Svensson.