Bild: Wikipedia/Bysmon och Flickr/Daniel Mott
Bild: Wikipedia/Bysmon och Flickr/Daniel Mott

Knappt var tionde ung stockholmare varken arbetar eller studerar. I Norra Rinkeby är det runt 23 procent. Motsvarande siffra för Äppelviken är drygt 3 procent.

Totalt 16 776 unga stockholmare mellan 16 och 29 år varken jobbade eller studerade år 2013. Det är nästan var tionde person. Det visar en ny rapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm som presenteras på torsdagen.

Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. Rinkeby-Kista var den stadsdel med högst andel unga som varken arbetar eller studerar, 18 procent. Motsvarande siffra för Kungsholmen var 5,7 procent.

–  Den här skillnaden mellan bostadsområden är inte acceptabel, och visar hur stor roll bakgrund och nätverk spelar. Det här måste vi från stadens sida kompensera med riktade insatser, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) i ett pressmeddelande.

Om man ser till områden i staden är skillnaderna än större. I Norra Rinkeby var det 22,3 procent av de unga som varken arbetade eller studerade. I Äppelviken var det 3,3 procent.

Nästan hälften av de som varken jobbade eller studerade 2013 saknade gymnasieutbildning. Många är också utrikesfödda. Andelen unga stockholmare som varken arbetar eller studerar har minskat något sedan 2009 då den var som störst till följd av den globala finanskrisen.