Gustav Fridolin Foto: Jenny LIndahl

Almedalen17 Den smarta, feministiska staden där solceller, snabbtåg, cyklar och högteknologi gör Sverige förnybart, hållbart och fossilfritt stod i centrum när Miljöpartiets språkrör tog över Almedalsscenen – och även blev den första i år att ta sig an klimatfrågan.

Gustav Fridolin, språkrör sedan 2011, sedan 2016 tillsammans med Isabella Lövin, har inte valvinden i ryggen, varken som språkrör eller parti. Från toppsiffrorna i SCB:s opinionsmätning 2011 då partiet hade nära 12 procent och valresultatet 2014 på 6,9 ligger partiet i dag på 4,5 procent, enligt SCB.

Ansvarstagande och kompromisser i regeringsställning kan ha sitt pris, eller så har väljarna fått andra prioriteringar än MP:s hjärtefrågor.

TEMA: Fridolin tog trots motvinden sin talarplats med gott humör och målade med engagemang sin vision av den klimatsmarta omställning, med start i storstäderna, som redan är på gång världen runt, exempelvis i Chicago, där GM:s gamla fabrikslokaler nu är ett college för Creative Studies.

»Den dödsdömda staden har börjat leva igen«, säger han och utvecklar sitt tema om att göra staden till något där annat än motorn får plats. I denna del av talet hamnar han närmare den gröna vänster som haft valframgångar i flera länder, exempelvis Holland.

 – Bilen tar i en stad 30 procent av ytan och står ändå stilla 97 procent av tiden. Det som var modernt på 1950-talet börjar ifrågasättas, säger Fridolin och lyfter Paris innerstad, där andelen hushåll med bil i stan minskat med 20 procent på några år.

Köpenhamns cykelsatsning, Haninge som jobbar för säkra cykelvägar och har lånecykel på bibliotekskortet var några andra exempel på hur staden kan bli en mötesplats – och med rätt planering även motverka segregation som »förstör demokratin«.

Fridolin vill göra Sverige till »världens modernaste land« ett land som vill leda utvecklingen, och inspirera andra.

En röd tråd i talet är att häckla »nejsägarna« i borgerligheten och SD. Han ger sju exempel från dagspolitiken på förslag som hela eller delar av oppositionen sagt nej till, däribland flygskatten, kemikalieskatten, snabbtåg och fler spår samt att öka andelen ekologisk mat.

Och när partiledarna får bestämma blir det inte mycket sagt om miljön, noterar han:

»Det har hållits tre timmars tal, inte ens fem minuter har ägnats åt klimatet. Jag är inte förvånad.«

Applåderna blir kraftiga när han säger:

– Samtidigt som brunnarna sinar här och torka och hetta i Östafrika leder till en stor humanitär katastrof så hotar de borgerliga att riva upp budgeten när flyget förlorar sin status som skattefrälse.

Som utbildningsminister och bakgrund som folkhögskolelärare kommer han förstås in på skolfrågorna, där han tidigare under dagen kritiserat både kommunaliseringen och marknadsreformerna, dock inte friskolorna som MP värnar. I talet kommer friskolorna inte upp överhuvudtaget.

Fridolin framhåller istället att regeringsmiljonerna höjt lönerna, samt ökat antalet anställda i skolan med 20 000. Dock har antalet elever under samma period också ökat kraftigt, vilket han inte nämner.

Sverige ska också vara världens mest jämställda land, säger Fridolin och talar om flickors rätt till en feministisk stadsplanering och en tillvaro i skolan utan kränkningar. Han är mycket tydlig när han tar avstånd från hedersrelaterat förtryck:.

»Skolan har möjlighet att upptäcka unga som lever i en hederskultur. Skolan står på barnens sida och får aldrig hamna i en förhandlingssituation med föräldrar om barnens rätt till sin kärlek och sin framtid.

– Det som är olagligt för barn på en adress ska också vara det på en annan. Ingen tjej ska behöva utsättas för sexism och kränkningar i skolan, säger han med eftertryck.

Liksom flera andra partiledare tar MP:s språkrör upp polisens rapport om utsatta områden. Han beskriver hur barn lockas att bli kurirer, hjälpredor åt tungt kriminella.

– När en del barn badar och tränar på lovet finns det andra barn som går med paket över gårdar. Man måste sitta långt från Malmö för att tro att det finns ett val mellan att förebygga och bekämpa brott. Man måste göra båda, säger han:

Receptet är att den vuxna yrkeskriminella måste plockas bort från gatan, och »vi måste bryta ungas brottskarriärer innan det går för långt och kunna erbjuda unga ett bättre liv än det de kriminella låtsas locka med.«

Fridolin lovar resurser till de 200 skolor som har det jobbigast och säger optimistiskt:

»Redan i höst kommer det jämlikhetspengar in i skolan, och får jag som jag vill tar vi skolkommissionens hela förslag och staten tar åter ansvar för jämlikheten i skolsystemet.«

Lite pliktskyldigt lägger han in några ord om att även platser utanför staden behövs, inte minst för att förse storstadens invånare med mat.

HUMORFAKTOR: Skämten är inte många, men Fridolin får skratt och applåder när han konstaterar: »När partierna säger: Nu ska vi prioritera miljön, funkar det som snapchat, det är ute några sekunder, sen borta för alltid.«

UTSPEL: Miljöpartiet vill ha sänkt moms för bilpooler, rätt till simskola för barn på loven, anställda ska få låna cyklar skattefritt av arbetsgivaren, friskvårdsbidrag ska kunna användas även till köp eller hyra av cykel, och städerna ska bli tryggare och barnvänliga, så att det går att cykla till skolan. Målet är att till 2025 fördubbla andelen cykeltransporter i stadsmiljö och 2040 ska Sverige ha ett helt förnybart energisystem.

Gustav Fridolin gör också ett personligt utspel när han tar upp situationen för ensamkommande unga från Afghanistan: »Världens modernaste land handlar om värderingar.  Min röst är klar Sverige kan bättre än att avvisa unga som rotat sig här« säger han och får jubel från publiken.

Om detta är en signal att regeringen kommer att ändra politik, eller bara samvetets röst återstår att se.

PUBLIKKONTAKT: De 700 i Fridolins publik gillar det de får höra. Längsta applåden, uppblandad med burop från en grupp från NMR, får han när han tar upp den mångfaldsparad han deltagit i och säger. »Alla ni som står upp mot rasism och nazism var än den visar sitt tryne. Tack!«

BLOCKSAMMANHÅLLNING: Fridolin är i större delen av talet lojal med regeringen, även om han låter som att alla miljöbeslut är hans förtjänst. Han nämner inte Vänsterpartiet alls, men ställningstagandet för Afghanistanflyktingarna är en klar avvikelse från regeringslinjen.

LÖNTAGARPERSPEKTIV: Klent. Fridolin har varit fackligt aktiv i syndikalisterna SAC, Lärarförbundet och Svenska Folkhögskolans lärarförbund. De yrkespersoner som förekommer är inte helt överraskande lärarna, som dock här i  allt högre grad rekommenderar skolan som arbetsplats.

PERSONLIGT: Inga historier om lärartiden, eller om familjen. Fridolin kör hårt på sitt engagemang som hårt arbetande politiker: Istället ett moraliskt tillkännagivande:

»Låt oss vara tydliga. Miljöpolitiken är en fajt. Utvecklingen står mot nejsägarna. Inte bra valaffischer men politik på riktigt. Bakom ligger hårt politiskt arbete. Vår linje är att inte ge upp, jobba hårdare, hitta en annan linje.

Han avrundar sina 41 minuter med en vädjan:

»Nu fattas de viktigaste klimatbesluten i din och min livstid. Jag skulle vilja slippa bråka om miljöpolitik över huvud taget. Det denna generation blundar för kommer nästa generations barn att betala för. Vi har ett val, slarva inte bort det!«

 

MP-publik Almedalen Foto: Jenny Lindahl
MP-publik Almedalen
Foto: Jenny Lindahl