Arbetsförmedlingen kommer inte att granska jobbcoachföretagen. Detta trots att det handlar om en storsatsning på 17, miljarder kronor. Arbetsförmedlingen anser att de inte kan ha synpunkter på coachningen så länge inte företagen direkt bryter mot lagen.

När TV4 granskade jobbcoachföretag framkom att vart sjätte företag har ekonomiska oegentligheter. En del av jobbcoachernas metoder visade sig också vara mycket tveksamma. Men trots de fakta som framkom i granskningen har Arbetsförmedlingen inte hävt några avtal eller ställt krav på återbetalning.