Bild: Miljöpartiet/Flickr.
Bild: Miljöpartiet/Flickr.

Regeringen föreslår att alla skolor – kommunala och fristående – ska få en gemensam kö. Det ska öka jämlikheten i skolvalet, enligt utbildningsministern.

För att få en plats för sitt barn på någon av de populäraste friskolorna i Stockholm räcker det i bland inte ens med att ställa barnet i kön ögonblicket efter att de har fötts. Så stort är söktrycket för de allra populäraste skolorna.

I dag har friskolor egna kösystem, separat från de kommunala köerna. Nu kommer regeringen med förslaget att samtliga skolor – kommunala och fristående – ska ha en och samma kö. Skolvalet blir på så sätt mer jämlikt, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin, MP.

– Det ska inte bara vara till för de barn som har föräldrar som kan ringa och stå på sig och åka runt till alla skolor. Skolvalet ska vara till för alla barn, säger han till Aftonbladet.

Larmrapporter om skolor som valt bort barn med speciella behov och föräldrar som tycker dagens kösystem med individuella köer för enskilda skolor är krångligt, ligger bakom beslutet enligt ministern.

– Som förälder ska man vara trygg med att det är samma villkor för mitt barn som för alla andra barn, så att det inte riskerar att vara svårare för ett barn som har funktionsnedsättning eller annat att komma in på den ena eller den andra skolan, säger utbildningsministern till Aftonbladet.

Utredningen kommer att ledas av ekonomidirektören Nicholas Prigorowsky och regeringens ambition är att alla kommuner ska ha fungerande kösystem innan mandatperiodens slut 2018.