Demonstrationer i Indien (Pixabay)

Nyhet Demokratin i världen, i form av politiska och medborgerliga rättigheter, backade under 2020. Samtidigt flyttade auktoritära krafter fram sina positioner. Endast var femte person i världen lever i ett land som kan kallas för fritt, enligt ny rapport.

Förra året var det femtonde året i rad som demokratin försämrades i världen. Det är Freedom House, ett forskningsinstitut med huvudkontor i Washington, som tecknar den delvis dystra bilden. 

Det är nu bara knappt var femte person i världen som lever i ett land som har så goda politiska och medborgerliga rättigheter så att landet kan kallas för fritt.

En starkt bidragande orsak till att inte fler människor lever i ett fritt land, enligt Freedom House, är utvecklingen i Indien. Landet klassades 2019 som ett fritt land, men organisationen degraderade staten till ”ett delvis fritt land”, och de tillhör alltså inte längre de 82 fria staterna i världen.
Institutet beskriver en gradvis ökad politisk press på indiska akademiker, journalister och människorättsorganisationer.

Trenden förstärktes under förra året i kölvattnet av pandemin, enligt rapporten. Delar av den hindunationalistiska rörelsen, som också har regeringsmakten, beskyllde muslimerna i landet för en stor del av spridningen av covid-19 vilket ledde till våldsamheter på gatorna. En stenhård lockdown ledde dessutom till att arbetslösa migrantarbetare tvingades att vandra genom Indien på ett för dem farligt sätt. Ett dussintal journalister som var kritiska mot landets pandemirespons sattes i fängelse, rapporterar organisationen, och sänkte deras demokrati- och frihetspoäng från 71 till 67.

Nedgraderingen har lett till protester från den indiska regeringen, bland annat i form av ett pressmeddelande.

Antalet fria länder, enligt Freedom House definition, har sjunkit.

 

Kirgizistan, Belarus och Mali är de tre länder som backat mest när det gäller grundläggande fri- och rättigheter. Även USA:s tillbakagång sedan tio år beskrivs ingående. Detta mot en bakgrund av ökad korruption, försämrad transparens och hårda inskränkningar för migranter och asylsökande.

Allt är inte dystert ur en demokratisynpunkt. Sudan, Malawi och Bolivia utvecklades mest positivt och särskilt hoppfull var utvecklingen i Malawi. Valen 2019 såg först ut att befästa ett styre kopplat till korruption och vanstyre. Inte ens ett avslöjande om att tippex hade använts för att ändra resultaten i en valfuskhärva verkade kunna rucka på regimen. Men oppositionen drev sin sak till konstitutionsdomstolen, som i sin tur lyckades motstå mutförsök, och nya val kunde hållas 2020. Oppositionen vann. Enligt Freedom House kan nu den malawiska domstolens oberoende tjäna som ett föredöme för andra afrikanska oberoende författningsdomstolar.

Rapporten avslutas med förslag på åtgärder som både regeringar, civilsamhälle och näringsliv kan vidta för att bidra till en demokratisk utveckling i världen.
Läs en utförlig sammanfattning av resultaten här.