GRANSKNING. Olagliga avknoppningar skulle bli lagliga personalövertaganden till marknadspris. Men kritiker menar att kommunala verksamheter i Stockholm fortfarande säljs till underpris, samt att reglerna ger gräddfil åt kommunala chefer.

Först la stadsdelen ner servicehuset. De gamla i Hammarbyhöjden och Björkhagen i Stockholm fick nöja sig med ”trygghetsboende”: Hemtjänst och en larmknapp om något skulle gå riktigt illa.

I valet mellan över hundra olika privata hemtjänstföretag valde majoriteten att få kommunal hemtjänst. Mindre än ett år senare hade det valet lika gärna kunnat vara ogjort. I dag måste de gamla ändå göra ett nytt val eftersom hemtjänsten i Hammarbyhöjden och Björkhagen har avknoppats. Den kommunala enhetschefen Margarethe Holmström har startat bolaget Björkhangens hemtjänst AB och fått med sig majoriteten av personalen. Samtidigt har stadsdelen beslutat att lägga ner den kommunala hemtjänsten.

Mervärde på köpet
Enligt Gun Thimander, förhandlingschef för fackförbundet Kommunal i Stockholm, har majoriteten av de äldre nu valt att få hemtjänst av det nya företaget.
– De känner ju till personalen och äldre värderar kontinuitet. Det är ju inte mycket till val egentligen. Margaretha Holmström får ju de här kunderna i princip på köpet.

För en väletablerad hemtjänstverksamhet med drygt ett par hundra brukare och ett femtiotal medarbetare fick Margaretha Holmström betala 1,5 miljoner kronor till Stockholms stad. Det var vad verksamheten värderades till.
– Det är svårt för mig att ha någon åsikt om priset. Men man kan konstatera att hon har en otrolig konkurrensfördel jämfört med om man skulle ha startat ett företag från grunden. Hon har fått vägledning och rådgivning gratis av staden och när den kommunala verksamheten samtidigt läggs ner så öppnas ju marknaden upp. Dessutom har hon kunnat förbereda allt på betald arbetstid när hon var chef för den kommunala enheten, säger Gun Thimander.

”Avknoppning” blev ”personalövertagande”
Avknoppningen av hemtjänsten i Hammarbyhöjden och Björkhagen är den senaste som har skett i Stockholm. Formellt heter avknoppning numera ”personalövertagande på affärsmässiga grunder”. Namnbytet kom till efter att reglerna för avknoppning ändrades år 2008. Bland annat Statskontoret hade då i en utredning konstaterat att de tidigare avknoppningarna inte var förenliga med kommunallagen.

Statskontorets kritik riktades främst mot hur den borgerliga majoriteten valde att värdera verksamheterna. I de flesta fall, till exempel vårdcentralen Serafen, Tibble gymnasium och Vantörs hemtjänst, hade politikerna endast tagit betalt för inventarierna. Därmed ansåg statskontoret att kommunen och landstinget gynnat enskilda individer, vilket inte är förenligt med kommunallagen. Senare har även regeringsrätten kommit fram till samma sak.

Vantörs hemtjänst såldes för 69 500 kronor, trots en uppskattad värdering på 20-25 miljoner kronor. I det fallet har en förundersökning inletts av Ekobrottsmyndigheten, som nu har skickat fallet vidare till Riksenheten mot korruption. Misstanken är trolöshet mot huvudman.
– Vi i oppositionen var ju väldigt tydliga med att det här faktiskt är olagligt. Men borgarna menade att allt var i sin ordning eftersom de formellt la ner sin verksamhet vid midnatt, sålde inventarierna och lät köparen starta upp verksamheten igen en minut senare. Jag menar, då har man gått ganska långt i att tricksa med lagen för att driva igenom sin ideologi, säger Jonas Eklund som är stockholmspolitiker för Miljöpartiet och den som har skrivit anmälningarna till förvaltningsrätten och Ekobrottsmyndigheten.

– Kommunen har till uppgift att ansvara för skattebetalarnas pengar. Om sedan politiker, på ett så här oaktsamt eller vårdslöst sätt, agerar så att stora summor försvinner… Ja, då tycker jag att det handlar trolöshet mot huvudman, säger han.

Låga värderingar
Den största förändringen när reglerna för avknoppning ändrades under 2008, var att även ”immateriella värden” skulle räknas med när verksamheterna värderades.
– I dag måste det göras en oberoende värdering och övertagande ska ske på affärsmässiga villkor. Att verksamheten är känd och upparbetad ska numera ingå i värderingen, säger Inga-Lill Elwin, chef för enheten för kvalitetsutveckling i Stockholms stad.

På så vis menar den borgerliga majoriteten att det inte längre föreligger någon risk att kommunen gynnar enskilda individer. Men oppositionen i Skarpnäcks stadsdelsnämnd är kritisk till vad de uppfattar som alldeles för låga värderingar.
– Generellt sett menar vi att värderingarna fortfarande är för låga. Man har till exempel inte vägt in värdet av den kompetens som kommunen har byggt upp hos personalen, säger Ewa Larsson som är vice ordförande i stadsdelsnämnden och gruppledare för Miljöpartiet.

Det stämmer enligt Skarpnäcks biträdande stadsdelschefen Margaretha Östrand.
– Nej, vi tittar inte på personalkompetens eller kundstock. Vi tittar bara på de fem senaste boksluten och gör en framtidsprognos utifrån dem, säger hon.

Miljöpartisten Ewa Larsson tycker även att det är märkligt att kommunala chefer tillåts starta egna företag samtidigt som de jobbar för kommunen.
– Som vanlig anställd räknas det som illojalt. I det privata näringslivet är det inte tillåtet. Men allianspartierna verkar tycka det är okej, säger hon.

Fientligt övertagande
Hemtjänsten i Hammarby och Björkhagen är inte den första avknoppningen i Skarpnäck. För bara ett år sedan skedde ett ganska spektakulärt övertagande, som i det privata näringslivet antagligen skulle betraktas som ett fientligt övertagande. De handlade om stadsdelens personliga assistans.

Chefen för den kommunala enheten, Ulrika Bonaguidi, startade det personliga assistansföretaget Bonzi. Samtidigt som hon jobbade för kommunen lyckades hon få stadsdelens samtliga 30 brukare att skriva över sig på det egna företaget. Till politikernas häpnad tog företaget från och med 2011 helt enkelt över den personliga assistansen i Skarpnäck.

Politikerna hade inget annat val än att stänga ner sin egen enhet för personlig assistans.
– Hade det här varit vilken annan verksamhet som helst hade det betraktats som illojalt. Och vi tittade faktiskt på om det verkligen var lagligt att göra på det här sättet. Men vi kunde inte hitta något som var juridiskt felaktigt utifrån gällande lagstiftning. Allianspartierna har helt enkelt inte reglerat det här, säger miljöpartisten Ewa Larsson.

Från grått till kolsvart
Gun Thimander på Kommunal tycker att förfarandet var minst sagt tvivelaktigt.
– Om hemtjänsten ligger inom gråzonen så var det här kolsvart. Dels hade Ulrica Bonaguidi tillgång till alla kunduppgifter. Där kan man ju fundera över sekretessaspekten. Dels skickade de ut information om sitt privata företag till brukarna på Stockholms stads egna brevpapper! säger hon.

Kommunals Gun Thimander berättar också att Ulrica Bonaguidi, som hon nu är vd för Bonzi, samtidigt får avtalspension från Stockholms stad. Hon hade nämligen blivit uppsagd på grund av besparingsskäl några månader innan övertagandet.
– Jag tror det var det som sporrade henne. Så nu lyfter hon pension från staden samtidigt som hon tagit över verksamheten genom sitt privata företag. Är inte det galet? säger hon.

Reglerna gynnar enskilda
Jonas Eklund, miljöpartisten som polisanmälde de borgerliga politikernas avknoppning av hemtjänsten i Vantör, tycker inte att de nya reglerna avknoppningar är tillräckligt bra.
– Namnbytet från avknoppning till personalövertagande får man väl ta på Schlingmannkontot. Men det som är bra är att man har infört en bredare värdering av verksamheten, något som vi efterlyste redan då. Tyvärr känns värderingarna fortfarande väldigt låga och inte seriösa, säger han.

– Sen tycker jag borgarna har fel utgångspunkt. Om de är för konkurrensutsättning så kan de inte fortsätta driva den egna verksamheten som om det inte fanns någon konkurrens. Att låta folk ta över verksamheter på betald arbetstid. Att lägga ner sin verksamhet så fort en privat aktör etablerar sig. Det blir ju bakvänt, säger han.

Kommunals Gun Thimander tycker att de nya reglerna för avknoppning fortfarande gynnar enskilda individer på ett otillbörligt sätt, i det här fallet kommunala chefer.
– Som vanlig anställd så har du till exempel inte rätt att starta upp en konkurrerande firma och börja ragga kunder. Då kan du bli uppsagd. Det är väldigt strikt från arbetsgivaren centralt.

Men för cheferna är det annorlunda?
– Ja, så är det. Det är skillnad, säger hon.