Bild: Pixabay

NYHET Endast en dryg tredjedel av gymnasiesökande elever sökte till ett yrkesförberedande program för läsåret 2021/2022. Intresset för högskoleförberedande program är fortsatt högt, visar ny statistik från Skolverket.

Intresset för yrkesförberedande gymnasieprogram har sjunkit de senaste tio åren. Sedan 2011 har andelen gymnasiesökande elever som söker till yrkesprogrammen sjunkit med fem procent. Samtidigt har söktrycket till högskoleförberedande program ökat med samma andel. Detta påvisas i ny statistik från Skolverket.

Inför läsåret 2021/2022 var det endast 36 procent av 125 000 elever som sökte till ett yrkesprogram. Antal sökande till Vård- och omsorgsprogrammet har ökat något från förra läsåret. Från 4332 elever till 4595. Även intresset för Naturbruksprogrammet har växt, från 3810 till 4313.

Men antal sökande till Hantverksprogrammet och Bygg och anläggning har minskat jämfört med förra läsåret. Då sökte 2806 elever till Hantverksprogrammet. I år sökte 2607 elever dit. Antal sökande till Bygg och anläggning minskade från 6140 till 6060. Även antalet sökande till programmet Hotell och turism har minskat. Från 820 till 651 elever.

En rapport från Svenskt Näringsliv visar att det fram till 2035 kommer att saknas 18 000 elever på yrkesprogrammen för att täcka upp behovet. Andelen som väljer att läsa en yrkesutbildning behöver öka från omkring 30 till drygt 40 procent varje år, enligt rapporten.

I våras skrev Dagens Arena om vilken betydelse gymnasiereformen Gy11 haft för söktrycket till yrkesförberedande gymnasieprogram. Reformen innebar att högskolebehörigheten försvann för yrkesprogrammen. Vill en elev som läser ett sådant få högskolebehörighet måste den i dag aktivt välja till ämnen. Något som flera menar är problematiskt eftersom få elever är intresserade av att lägga till ämnen utanför den schemalagda tiden.

Flera aktörer, branschorganisationer och fackförbund, vill se ett återinförande av högskolebehörigheten i de yrkesförberedande programmen. Även Moderaterna, som senast 2018 röstade ned ett sådant förslag i riksdagen, har ändrat uppfattning i frågan.

– Att ta bort de teoretiska ämnena från yrkesprogram var en åtgärd för att öka yrkesprogrammens attraktivitet. Men nu med facit i hand ser vi att det inte blivit så. Då måste vi vara beredda att ompröva vår politik. Jag träffar många som beskriver för mig att man väljer bort de programmen för att man inte vill stänga dörrar, sade Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin när Dagens Arena intervjuade henne i våras.

Förra månaden gick utbildningsminister Anna Ekström ut med att regeringen än en gång kommer att föreslå ett återinförande av högskolebehörigheten.

– Det här förslaget gör det lättare för dem som vill kunna ha alla dörrar öppna efter gymnasiet att söka ett yrkesprogram, sade Anna Ekström till SVT.

Läs mer:

Byggprogram läggs ned trots ökat rekryteringsbehov

”Det krävs faktiskt mycket för att bli elektriker”

Komvux viktigt för att klara barn- och äldreomsorgen