Bild: Arbetsförmedlingen

Efter Angeles Bermudez-Svankvists avgång har röster höjts mot att hon behåller sin höga lön – trots att hon får nya arbetsuppgifter. Men den statliga utredaren och juristen Sten Heckscher försvarar reglerna.

Till hösten väntar ett nytt upp uppdrag för Arbetsförmedlingens före detta generaldirektör. Vilket är fortfarande oklart, men Angeles Bermudez-Svankvist kommer att få en ny tjänstemannaroll på regeringskansliet. Att hon kommer att fortsätta uppbära en lön på 142 000 kronor i månaden trots att hon fått sparken har upprört många. Men juristen och tidigare ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, som gjorde en utredning om myndighetschefers arbetsvillkor på uppdrag av regeringen 2011, försvarar de nuvarande reglerna.
– Det är rimligt att myndighetschefers villkor skiljer sig från övriga arbetstagares, säger han, och förklarar vidare:
– Regeringen och dessa chefer har en tidsbegränsad överenskommelse som båda är bundna av. Men eftersom regeringen har ansvaret för vad myndigheterna har för sig måste regeringen kunna flytta bort en generaldirektör.

Sten Heckscher säger att en generaldirektör i grunden har ett sämre anställningsskydd än andra arbetstagare.
– En vanlig arbetstagare går det ju inte att säga upp eller flytta bort hur som helst utan förhandlingar. Det måste finnas ett visst skydd för myndighetschefer som alltså sitter rätt löst.

Är det inte rimligt om före detta generaldirektörer i alla fall går ned i lön om de har misslyckats med sina uppdrag?
– Hillevi Engström har inte sagt att Bermudez-Svankvist har misslyckats. Regeringen behöver inte ange några skäl till varför de plockar bort en myndighetschef, därför är det viktigt att avtal hålls. När chefernas förordnande är slut får de ingen lön alls.

Vilka nya arbetsuppgifter tror du väntar för Bermudez-Svankvist?
– Svårt att säga. Ibland har regeringen lyckats väldigt bra med arbetsuppgifter för avsatta myndighetschefer. Det beror helt på vilken kompetens de har.

De före detta generaldirektörerna på elefantkyrkogården:

Anders Nordström (Sida) 109 700 kr/mån
Angeles Bermudez-Svankvist (Arbetsförmedlingen) 142 400 kr/mån
Aud Sjökvist (HSAN) 77 500 kr/mån
Christina Lugnet (Tillväxtverket) 91 000 kr/mån
Gunilla Törnqvist (Sadev) 90 400 kr/mån
Henrik Landerholm (Folke Bernadottesakademien) 90 300 kr/mån
Katri Linna (Diskrimineringsombudsmannen) 89 000 kr/mån
Lars Nylén (Kriminalvården) 113 400 kr/mån
Per-Erik Sandlund (Invest Sweden) 118 500 kr/mån