Särskilda utredaren Elisabet Falemo och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman under presentationen av betänkandet. Foto: Skärmdump från webbsändningen samt Wikimedia

ELNÄT Krångligt, tidsödande och en bromskloss i omställningen till miljömässigt bättre energislag. Det anser regeringens utredare om dagens nätkoncessioner och föreslår förenklingar av regelverken för att bygga ut och om de svenska elnäten.

Regelverket för nätkoncessioner, det vill säga tillstånden som krävs för att bygga och driva elledningar, behöver förenklas så att utbyggnaden av elnäten kan snabbas på. Bland annat ska det bli möjligt för den som har solceller på sitt hus att dela överskottsenergi i interna nät mellan och inom fastigheter. Det är en del av förslagen i betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät som presenterades på måndagen.

– Tack vare den gröna omställningen står vi inför en andra generationens elektrifiering i Sverige. Vi kommer att behöva elektrifiera transportsektorn, industrin och kanske till och med jordbrukssektorn, säger energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) under presentationen av betänkandet, och fortsätter:­

– Vi producerar stora överskott- på energi i Sverige och exporterar 15-20 tWh om året. Men den el som produceras måste också nå fram till konsumenterna. Förslagen som läggs i dag är avgörande för att vi ska kunna pressa ner tiderna och bygga ut elnäten snabbare.

Grunden är att de svenska elnäten behöver byggas ut eftersom de brister i överföringskapacitet. I betänkandet föreslås att vissa typer av förändringar av elnät inte längre ska vara tillståndspliktiga. Bland annat ska undantag från nuvarande nätkoncessioner göra det enklare att bygga ut produktionsnät för exempelvis vindkraftparker och utbyggnad av elvägar.

– Vi har bland annat tittat på trafikens behov, med en snabb elektrifiering både av fordon och olika transportmetoder. Där vi tror att även andra aktörer än nätbolagen kan bygga utan koncession, säger regeringens utredare Elisabet Falemo.

Systemet är i dagsläget uppbyggt efter att nya elledningar byggs från grunden, vilket ger ett onödigt krångligt regelverk sett till att elnäten i princip redan finns – men kan behöva ändringar och justeringar, menar hon.

– Med nuvarande regler är det ganska omständligt. Vi föreslår att nätföretag får större frihet under ansvar att bygga ledningar och följa de miljöregler som finns, med en mindre formell process. Vi tror att processtiden kan ungefär halveras vilket är viktigt i samband med energiomställningen.

Betänkandet innehåller även förslag på hur energi ska kunna delas lokalt, till exempel energi från solceller som delas mellan och inom fastigheter.

– Har du flera hus i samma fastighet kan du med de här förslagen utnyttja de bästa sollägena och dela energi i interna nät, säger Anders Ygeman.