Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag att granska hur Försäkringskassan hanterar sin utredningsskyldighet i fall som rör sjukpenning och aktivitetsersättning. Frågan handlar om var balansen går mellan individens och myndighetens ansvar.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelserna om den utredningsskyldighet som de har enligt socialförsäkringsbalken i fall där individer har fått avslag på ansökan om sjukpenning eller aktivitetsersättning.

I uppdraget till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) skriver regeringen att balansen mellan Försäkringskassans utredningsskyldighet och den enskildes ansvar kan variera beroende på hur det enskilda fallet ser ut. Därför, menar man, finns anledning att genomföra en granskning av hur regeln tillämpas.

I en avhandling som Dagens Arena nyligen skrivit om riktas kritik mot både domstolar och Försäkringskassan för att de inte lever upp till uppdraget om utredningsskyldighet, och att det finns godtycke i hur regler tillämpas.

Regeringsuppdraget till ISF ska redovisas senaste den 30 november 2020.

Läs mer: 

Svaga domstolar i Sverige försämrar rätt till sjukpenning

”Många förstår inte skillnaden på myndighet och domstol”

Så svarar domstolarna på kritiken