Bild: Flickr/Incubate Tilburg
Bild: Flickr/Incubate Tilburg

När föräldrarna på friskolan fick reda på att deras barn skulle dela entré med flyktingbarn gjorde de uppror. Flyktingbarnen fick flytta till mindre lokaler och undervisningen kan endast ske halvdagar.

En friskola i Ronneby har tvingats stoppa en ombyggnation som skulle ge plats åt undervisningslokaler för nyanlända flyktingbarn, rapporterar Sydöstran. Detta på grund av att föräldrarna på friskolan överöste fastighetsägaren med klagomål då de fick reda på att deras barn skulle dela entré och toaletter med flyktingbarnen.

Drygt hundra flyktingbarn förpassas nu till andra utrymmen. De nya klassrummen är mindre och utrymmet så begränsat att barnen bara kan gå i skolan halvdagar.

På Facebook pratas det om risken med att blanda svenska elever med osorterade flyktingar, enligt Sydöstran.

– Det är ren apartheid. Det handlar om skolbarn. Vad är detta för värdegrund? säger Jan-Erik Wildros (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Tillsammans har han och oppositionsrådet Malin Norfall (S) nu publicerat ett öppet brev till friskolan Thoren Framtid, där de bland annat undrar om de nyanlända barnen är välkomna att söka plats i deras skola.