Skärmdump från försakringskassan.se

Nyhet Snabbhetspremien som ska hjälpa föräldrar ekonomiskt om de skaffar barn tätt inpå varandra har visat sig ge oönskade konsekvenser. Den tycks nämligen få kvinnor att ta ut fler föräldradagar än männen.

Att föräldrar tar ut olika mycket föräldrapenning och föräldraledighet är inte ett nytt fenomen. Det finns tydliga kopplingar till både privatekonomin och könsnormer när föräldrar räknar på hur mycket var och en ska ta ledigt från jobb. Föder man barn tätt inpå varandra kan man dessutom behöva vara borta från jobbet en bra tid. För att hjälpa dessa familjer infördes den så kallade snabbhetspremien, som under en begränsad period garanterar samma föräldrapenning för båda barnen även om man stannat hemma från arbetet eller jobbat deltid. Men Ylva Moberg vid Uppsala universitet har undersökt hur stor påverkan premien i sig har på jämställdheten i föräldraledigheten.

– Resultatet att mammor tar ut mer föräldradagar än pappor är i sig inte förvånande. Men det jag såg är hur mycket snabbhetspremien faktiskt påverkar. Att mamman får fem kronor mer per dag gör att hon i genomsnitt tar ut två och en halv dag mer och pappan två dagar mindre föräldradagar. Det är en stark indikation på att ekonomin spelar roll för fördelningen av föräldraledighet, säger Ylva Moberg

Premien lagstiftades 1986 för att de familjer som skaffar ett andra barn inom 30 månader, eller blir gravid 1 år och 9 månader efter en förlossning inte ska lida ekonomiskt om man under en längre tid behöver vara föräldraledig eller jobba deltid. Men Moberg menar att det kan få oväntade konsekvenser.

– Ett problem med snabbhetspremien är att den ger incitament för främst kvinnor att jobba deltid en längre period. Man vet också att det är just efter förlossningen som inkomstgapet ökar som mest mellan män och kvinnor och det blir permanent större. Nivån på föräldrapenningen och fördelningen är en bieffekt av snabbhetspremien.

Med ett jämställdhetsperspektiv är detta ett stort problem enligt Moberg och hon menar att man kan behöva se över hur snabbhetspremien är utformad.

– Man ska vara medveten om att både en höjning och sänkning av föräldrapenningen kommer ha konsekvenser. Men just nu uppmuntras kvinnor att stanna hemma mer på grund av ersättningen som ges.

Riksdagsledamoten Azadeh Rojhan Gustavsson (S) har länge drivit frågan om att förändra föräldraförsäkringen och i synnerhet snabbhetspremien.

– Intentionerna var goda när man lagstiftade om snabbhetspremien. Men tyvärr slår den helt fel. Man har aldrig sett en så stor direkteffekt av en lagändring. Premien är anledningen till att mammor är borta längre från arbetsplatsen.

Rojhan Gustavsson menar att effekten inte bara slår mot jämställdheten, utan också mot kvinnans hälsa och barnens skolgång.

– Forskning visar att syskon som är födda tätt inpå varandra har ett sämre skolresultat. Snabbhetspremien har en stor påverkan på när familjer skaffar barn. Läkare och barnmorskor varnar också om hur mycket det sliter på en kvinnas kropp att skaffa barn direkt efter varandra.

Rojhan Gustavsson uppmanar Socialdemokraterna att ta frågan på större allvar.

– Vi är ett parti som värnar om jämställdhet i föräldraförsäkringen, då måste vi ta snabbhetspremien på större allvar och se över den.