Bild: Folksam

Folksam har beslutat att sälja hela sitt aktieinnehav i Lundin Petroleum. Anledningen är att Lundin inte tillsatt en egen utredning kring anklagelserna om folkrättsbrott i Sudan och Etiopien.

Inför Lundin Petroleums årsstämma hade Folksam lagt förslag att ge styrelsen i uppdrag att initiera och finansiera en oberoende granskning av bolagets verksamhet i Sudan och Etiopien mellan år 1997 och 2003.

Med på inrådan av bolagsledningen avslog årsstämman Folksams förslag. I ett pressmeddelande skriver Folksam att de därmed bedömer de fortsatta möjligheterna att påverka bolagets styrelse att utreda folkrättsbrottsanklagelserna som mycket små. Därmed har Folksam nu beslutat att sälja hela sitt innehav i Lundin Petroleum.

”Företagets attityd och styrelsens vägran att utreda de anklagelser som riktats mot bolaget är skälet till Folksams beslut”, skriver Folksam i pressmeddelandet.

– Vi är engagerade i det som våra kunder bryr sig om och därför är en aktiv ägarstyrning central för Folksam. Vårt beslut att sälja grundar sig på hur Lundin Petroleums styrelse och ledning valt att hantera de allvarliga anklagelser som riktats mot bolaget, säger Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam.

Folksam med dotterbolag ägde den 30 mars 3 790 433 aktier i Lundin Petroleum vilket motsvarar 1,2 procent av kapitalet.