Leilani Farha, FNs speciella bostadsrapportör. Från filmen Push.

BOSTADSFRÅGAN Representanter för FN-organ varnar för det amerikanska företaget Blackstones affärsmetoder. Företaget är även verksamt i Sverige, och den svenska regeringen har därför kontaktats.

FN:s rapportör inom bostadsfrågor, Leilani Farha, har tillsammans med Surya Deva, från FNs Working Group on business and human rights, kontaktat det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone, och uttryckt sin oro över företagets effekter på mänskliga rättigheter. De två FN-representanterna har också skrivit till sex länder där företaget är verksamt, däribland Sverige.

“Vi vill varna stater och kapitalförvaltningsföretag att finansieringen av bostäder i sin nuvarande form strider mot internationella människorättsnormer och kan inte fortsätta.”, skriver de båda i ett uttalande.

Ett direkt brev till den svenska regeringen skickades också förra veckan.

”Vi är särskilt oroade över att private equity-bolaget firm Blackstone har fått tillåtelse att äga 66 procent av den svenska hyresvärden D. Carnegie & Co (numera “Hembla”), som just nu äger över 21 000 lägenheter i Storstockholm. Blackstones modell är välkänd: fastighetsbestånd köps, lägenheter renoveras, hyrorna ökar och hyresgäster som inte har råd att bo kvar får flytta någon annanstans”, skriver Farha och Deva i brevet som är ställt till utrikesminister Margot Wallström.

I brevet menar de båda att Blackstones affärsidé innebär att bolagets lönsamhet alltid ska maximeras så att aktiens värde stiger, vilket har negativ inverkan på en social bostadspolitik.

Skrivelser som denna besvaras normalt inte, enligt vad Dagens Arena erfar. Finansdepartementet, som sedan regeringsombildningen ansvarar för bostadsfrågor, kan dock i dagsläget inte kommentera hur detta brev kommer att hanteras vidare.

 

Leila Farha offentliggjorde sitt ställningstagande på en presskonferens i Köpenhamn förra veckan, i samband med att filmen Push hade premiär. Push är en dokumentär av den svenska filmaren Fredrik Gertten som handlar om hur stora investerare köper upp fastigheter i storstäder och vilka problem detta innebär för bostadspolitiken.

Vi har sökt Hemblas kommunikationschef för en kommentar från bolaget.