Bild: European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Under 2018 fick Kvinnofridslinjen ta emot runt 100 samtal per dygn som rörde våldsutsatta kvinnor. Det är en ökning från perioden före Metoo hösten 2017, när runt 80–90 samtal kom in per dygn.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp, eller deras anhöriga, kan ringa för att få hjälp. En del av samtalen till stödtelefonen kommer också från exempelvis polis eller socialtjänst som vill få råd om hur de kan hantera våldsutsatta kvinnor de möter.

Linjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), som rapporterar om de ökande siffrorna i ett pressmeddelande.

I samband med hösten 2017, när uppropet Metoo spred sig över landet, märkes en ökning i antalet samtal till Kvinnofridslinjen; från 80 till 90 samtal per dygn, till mellan 90 och 115. De högre antalet samtal har hållit i sig under 2018.

– När våldet uppmärksammas mer i samhället kan det leda till att fler kvinnor kan sätta ord på vad de blivit utsatta för. Fler blir också medvetna om att det finns hjälp att få, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK, i ett uttalande.

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och numret dit är 020-50 50 50.