Bild: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Ekonomiskt bistånd har mer än tredubblats bland personer som utförsäkrats, enligt nya siffror från ISF. Svidande kritik riktas mot hur arbetslivsintroduktionen fungerar.

Vintern 2010 inleddes de första utförsäkringarna. 41 000 hel- och deltidssjukskriva tvingades då lämna sjukförsäkringen. Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har nu gått igenom vad som har hänt med de personerna.

  • Av dem som utförsäkrades mer än tredubblades antalet personer som ett år senare hade beviljats ekonomiskt bistånd. En av tio som utförsäkrades hade ett år senare beviljats långvarigt ekonomiskt bistånd.
  • Ungefär hälften av dem som utförsäkrades hade efter ett år återvänt till sjukförsäkringen.
  • Sammantaget hade också hälften av de som utförsäkrades minskande eller inga inkomster 2009 och 2010. De som ökat inkomsten var många gånger sjukskrivna på deltid.

ISF har även gått igenom hur den arbetslivsintroduktion (ali) som de utförsäkrade skulle delta i efter utförsäkringen har fungerat. En skarp kritik framförs och ISF konstaterar att det saknas en länk mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: Brister råder i dokumentation en och det saknas uppgifter om aktivitetsnivå.
– Man vet inte vad som varit bra eller dåliga insatser under arbetslivsintroduktionen, säger ISF:s projektledare Ola Leijon under en pressträff.

– Resultatet från arbetslivsintroduktionen borde vara viktig för Försäkringskassan. Men tyvärr har man inte inhämtat några uppgifter från Arbetsförmedlingen för var femte person som återvänder till sjukförsäkringen.

ISF påpekar också att det behövs en bättre samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när en person återvänder till sjukförsäkringen.

Se mer om vad som sades under pressträffen: