Regeringen kommer inte att stoppa fas 3 i år. Nästa år börjar programmet avvecklas och 2019 beräknas reformen vara fullt genomförd.

Ett av regeringens vallöften var att avskaffa det hårt kritiserade arbetsmarknadsprogrammet sysselsättningsfasen, som tidigare hette fas 3. Åtgärden ska ersättas med så kallade extratjänster i välfärden – en form av subventionerade anställningar med kollektivavtalsenliga löner för långtidsarbetslösa.

I regeringens vårbudget avsätts endast tio miljoner kronor i år för att påbörja införandet av extratjänster. Först nästa år planeras 560 miljoner kronor att avsättas, en summa som sedan ökar successivt år för år. År 2019 beräknas reformen utbyggd med en budget på 2,6 miljarder.

– Satsningarna ska successivt byggas upp under den här mandatperioden. Det handlar också om att försöka hitta arbetsplatser åt de här personerna. Bedömningen är att det tar lite tid, sa finansminister Magdalena Andersson (S) under regeringens presskonferens där budgeten presenteras, enligt TT.

Regeringen skriver i vårbudgeten att man även avser att införa möjligheter för fas 3-deltagare att studera med bibehållet aktivitetsstöd. När det kan genomföras framgår inte. Över 36 000 personer är i dag inskrivna i fas 3.