Bild: Mike Mozart och OTA Photos/Flickr.

blankning Gamestops rusning på den amerikanska börsen satte strålkastarljuset på så kallad blankning.  Hur ser Finansinspektionen på blankade aktier i Sverige, och finns det svenska bolag med oroande utveckling?

Förra veckan uppmärksammades rusningen till spelföretaget Gamestops aktie. Från 4 dollar i mitten av januari handlades aktien i förra veckan för som mest 483 dollar. I början av den här veckan har Gamestop-aktien dock rasat i värde med 60 procent.

Det hela ska ha börjat med att hedgefonder började blanka Gamestop-aktien, eftersom man spekulerade i att den skulle sjunka. Med start på det amerikanska nätforumet Reddit började sedan tusentals småsparare att köpa aktier i Gamestop, vilket orsakade det ökande värdet. Eftersom hedgefonderna spekulerat i ett sjunkande värde, blev skapade ett ökat tryck på att köpa tillbaka aktierna, vilket gjorde att värdet steg ännu mer.

Men Jonas Nyberg vid Finansinspektionen säger att han »inte skulle bli förvånad« om utvecklingen på börsen har drivits på även av hedgefonder, som tjänat stora pengar på börsuppgången – medan andra hedgefonder gjort stora förluster.

– Man ska inte vara naiv och tro att det bara handlar om David mot Goliat, alltså småspararna mot hedgefonderna. En av de stora vinnare kan vara den norska oljefonden som äger 2,3 procent i Gamestop. I början av året ägde fonder mer än 100 procent av aktierna i gamestop, säger Jonas Nyberg.

Parallellt med blankningen av Gamestop-aktien har priset också pressats uppåt genom handel med optioner som ges ut av finanshus.

– Om jag köper en option av dig har jag rätt att göra något vid en viss tidpunkt till ett visst pris. Jag kommer bara att utnyttja det om det är fördelaktigt för mig att köpa – du är däremot bunden att sälja.

Eftersom Gamestop-aktien rusat i värde, har trycket ökat på aktien från finanshusen när alla vill lösa in sina optioner.

Fenomenet blankning har Finansinspektionen inga åsikter om, så länge det är lagligt.

– Att folk blankar aktier förbättrar värdet på aktien säger de som är positiva och de som är negativa menar att det bara är ett sätt att sänka värdet på bolaget.

Blankning används på samma sätt över hela världen.

– Det som är speciellt för Gamestop är mängden aktier som blankats. Jag vet inte om vi någonsin haft så stor blankning i bolag på svenska börsen.

Enligt en lista från Stockholmsbörsen som Dagens Industri publicerade i helgen ligger de bolag som är mest blankade på en andel på runt 5 procent blankade aktier – det är alltså långtifrån läget i Gamestop där nästan 100 procent av aktierna blankats.

Fastighetsbolaget SBB toppar listan med 5,36 procent blankade aktier. Bolaget avböjer intervju om blankningen eftersom merparten av blankningen, enligt bolaget, hänger ihop med en emission av skuldförbindelser (så kallade tvingande konvertibler) som SBB gav ut i juli förra året och där köparna förbinder sig att konvertera dem till aktier:

»Genom förfarandet så säkrar vissa av deltagarna i emissionen sin position gentemot B-aktien. Det är alltså inte blankningar i dess normala bemärkelse och konvertibelinnehavarna vill att aktien ska stå så högt som möjligt i samband med konverteringen 2023« skriver Adrian Westman på SBB i ett mejl.

Bolag nummer två på listan, Intrum med 5,08 procent blankade aktier avböjer att intervjuas, men skickar följande kommentar på mejl:

»Gällande andelen blankade aktier finns det säkerligen ett antal olika orsaker, där inställningen till vår sektor – med Intrum som marknadsledare – kan vara en. Vårt fokus nu och framgent handlar om att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare och intressenter, och att därigenom visa och leda marknaden till en relevant och rättvisande bild av oss«.

Vad säger det om bolagen på Stockholmsbörsen att de ligger topplistan över mest blankade aktier?

– De talen i sig är inte speciellt extrema. Och de blankningar som publiceras i Sverige är bara de där varje aktör har en andel på minst 0,5 procent. Det kan finnas de som har massa mindre blankningsandelar. För att kunna dra någon slutsats av bolagen då får du nästan kolla på de som har blankat bolagen och deras strategi. Har de till exempel tagit positioner om att en bank, eller ett bolag i samma sektor, ska förlora gentemot en annan inom samma sektor?

Även om blankning som huvudregel innebär att man spekulerar i ett bolag ska gå ned, kan det också handla om att man spekulerar i att det ska gå sämre än ett konkurrerande bolag – även om båda gör stora vinster, säger Jonas Nyberg. Då köper man korta positioner, det vill säga blankar, i det bolag som väntas gå sämre, och vanliga aktier i det som väntas gå bättre.

När börjar ni på Finansinspektionen bli oroade över andelen blankade aktier i ett visst bolag?

– Jag kan inte säga någon siffra för när det börjar bli oroande. Anledningen till blankning kan vara flera.

Att blanka aktier inför en kommande försäljning kan göras för att inta en neutral marknadsposition (se exemplet med SBB), säger Jonas Nyberg, och jämför med en bonde som säljer vete per termin.

– Han säljer nu, men har inte veten förrän i juni – då har han blankat sitt vete. Men han är neutral för han vet att han kommer tillverka lika mycket vete som han har sålt. Det kan handla om att säkerställa risk över en tidsperiod.

– Om man däremot ser väldigt kraftiga kursrörelser kanske vi går in och kollar just blankningen: har den skett på rätt sätt så att marknaden fått information?

I ett rättsfall från 2015 fann man till exempel att ett bolag hade blankat Nordic mines utan täckning, det vill säga de hade inte lånat in de aktier de blankade. Det kallas nakenblankning, och är olagligt säger Jonas Nyberg.