Arbetsförmedlingen säger upp alla avtal med etableringslotsar med omedelbar verkan. Enligt Expressen kan det förekommit rekrytering till IS.

Myndigheten motiverar beslutet med en påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser.

Generaldirektören Mikael Sjöberg berättar för Expressen att Säkerhetspolisen utreder en del av företagen.
– Vi har fått indikationer på att det har förekommit rekryteringsförsök eller kontaktskapande situationer, till olika våldsbenägna stridande grupper. Det är inte en fråga för Arbetsförmedlingen att utreda, utan i sådana tillfällen överlämnar vi det till Säkerhetspolisen.

Enligt Expressen kan det röra sig om rekrytering till IS. Men Mikael Sjöberg kan inte bekräfta uppgifterna.
– Jag går inte på sådana detaljer utan vi har fått indikationer på saker som absolut inte ska förekomma inom de här verksamheterna. Sedan är det andra myndigheter som får hantera och bedöma exakt vad det är som har hänt, säger han.

Enligt Mikael Sjöberg har det även förekommit dödshot mot medarbetare på Arbetsförmedlingen från representanter för olika lotsföretag.