Anders Löwdin

“De borgerliga partierna verkar dessvärre väldigt nöjda med sjukförsäkringen och det är de nog ganska ensamma om.”

På torsdagen tog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gemensamt ett utskottsinitiativ i Socialförsäkringsutskottet där de kräver att ingen ska kunna utförsäkras ur sjukförsäkringen utan att ha fått rehabilitering. Och eftersom Sverigedemokraterna valde att stödja initiativet väntades det innebära ett bakslag för Reinfeldts minoritetsregering.

Men den borgerliga minoriteten i utskottet åberopade “minoritetsskydd” och fick därigenom beslutet framskjutet med två veckor. Ett agerande Tomas Eneroth (S) i en kommentar till Dagens Arena beskriver som “filibusterverksamhet“.
– De borgerliga partierna verkar dessvärre väldigt nöjda med sjukförsäkringen och det är de nog ganska ensamma om, sa Eneroth på torsdagsförmiddagen till Dagens Arena.
– Vi har jobbat länge med det här initiativet och det är rimligt att göra de här förändringarna. Det är drygt 60 000 som har blivit utkastade, säger Vänsterpartiets Wiwi-Anne Johansson till Dagens Arena.

Tillsammans med Eneroth och Gunvor G Ericson (MP) skriver hon på torsdagen en debattartikel i Aftonbladet där kravet formuleras. Enligt både henne och Tomas Eneroth finns en bred samsyn mellan de rödgröna partierna i frågan om sjukförsäkringen. Eneroth poängterar samtidigt att de inte haft någon dialog i frågan med Sverigedemokraterna. Enligt Tomas Eneroth innebär rätt till rehabilitering innan man utförsäkras en förstärkt arbetslinje.
– I dag är det för väldigt många så att man bara inväntar en tidsgräns tills folk blir utförsäkrade. Vad vi säger är att man måste få rätt och möjlighet till rehabilitering under sin sjukskrivning. Det är en arbetslinje, att man får stöd att komma tillbaka i jobb, säger han till Dagens Arena.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tidigare tagit initiativ till att ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen, men utan att få majoritet. Rehabiliteringskravet ses som ett steg på vägen. Det kan dessutom komma fler gemensamma initiativ framöver.
– Vi pratar med varandra regelbundet och vet ganska väl vad vi är överens om och inte. Vi vill nog ungefär samma sak men med lite olika utgångspunkter, säger Wiwi-Anne Johansson till Dagens Arena.