Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena – försäkringsfacket.

DEBATT En grundläggande förutsättning för ett statligt sjukförsäkringssystem är att det är socialt, ekonomiskt och politiskt hållbart. Där är vi inte idag, anser Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena.

Omslaget till Dagens Nyheter pryddes i onsdags av företagaren och sotaren Peter Johansson. Förra sommaren föll han från ett tak och bröt båda benen. När de 180 sjukförsäkringsdagarna var slut gjorde läkaren bedömningen att Peter Johansson behövde ytterligare rehabilitering för att kunna jobba som vanligt igen. Men Försäkringskassan svarade med avslag och uppmanade honom att börja söka jobb. För att inte tvingas lägga ned företaget och göra sina sju anställda arbetslösa började han därför jobba ändå så mycket krafterna räckte till.

Den här upplevelsen av sjukförsäkringens regelverk delar Peter Johansson tyvärr med tusentals andra. Upplevelserna bekräftas också i den kartläggning av sjukförsäkringen som försäkringsfacket Forena presenterade i höstas i rapporten En sjukförsäkring och rätt till rehabilitering.

Vår rapport visar att sjukförsäkringen försämrats påtagligt sedan 1990-talet. Bland annat har självrisken i försäkringen höjts i form av en karensdag, nya regler för hur inkomsten ska beräknas, samt sänkt ersättning som dessutom beskattas högre.

Samtidigt har sjukförsäkringens regelverk blivit allt mer komplicerat och oöverskådligt. I dag finns så många som sju (!) olika ersättningsformer. Det innebär att ersättningen kan skifta mellan drygt 23 000 och 5 000 kronor per månad beroende på en rad faktorer utöver arbetsoförmåga och inkomst – bland annat tas ålder, diagnos och antalet ersättningsdagar med i beräkningen.

Vår rapport visar att sjukförsäkringen försämrats påtagligt sedan 1990-talet.

Det är alltså långt ifrån ett likvärdigt och rättssäkert försäkringsskydd som erbjuds idag. Dessutom visar Forenas kartläggning att kvaliteten i handläggning och villkorstillämpning varierat kraftigt under 2000-talet, vilket knappast gör saken bättre.

En grundläggande förutsättning för ett statligt sjukförsäkringssystem är att det är socialt, ekonomiskt och politiskt hållbart. Där är vi inte idag.

Därför har Forena tagit fram en reformplan som kan genomföras inom en snar framtid om regeringen, Svenskt Näringsliv, SKL och övriga fackföreningar delar vår ambition.

Reformplanen består av två steg. Först införs en enhetlig statlig sjukförsäkring, som ersätter dagens sju olika ersättningsformer med en enda ersättning. En enhetlig sjukförsäkring ger samma ersättning vid sjukdom oavsett individens ålder, diagnos eller sjukskrivningstid. Det betyder att dagens sju ersättningsformer kort och gott ersätts med sjukpenning.

Den nya sjukpenningförsäkringen utbetalas tills individen återfår sin arbetsförmåga eller går i ålderspension. Bedömningen av arbetsförmågan kan i likhet med i dag prövas vid fasta tidpunkter, samtidigt som sjukpenningen sänks från högst 80 till lägst 65 procent av lönen.

Steg två är att införa en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring. För att säkerställa att alla som blir sjuka får en effektiv rehabilitering behövs en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring som arbetsgivare tecknar på den privata försäkringsmarknaden. Med en rehabiliteringsförsäkring garanteras alla tillgång till rehabilitering och snabbare återgång i arbete. För att kompensera arbetsgivaren för rehabiliteringsförsäkringens kostnad bör sjuklöneperioden halveras.

Med Forenas reformplan slipper löntagare och småföretagare återuppleva Peter Johanssons erfarenheter. Istället tillförsäkras de en trygg, likvärdig och rättssäker sjuk- och rehabiliteringsförsäkring.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena