Finansminister Magdalena Andersson (S) konstaterar att budgeten är stram, men finansieras krona för krona.

Finansminister Magdalena Andersson (S) inledde presskonferensen med en genomgång av världsekonomin. Det ekonomiska läget kännetecknas både av en svag och ojämn återhämtning i världsekonomin, menade hon.

I EU ligger arbetslösheten på en hög nivå och många EU-länder har en stor statsskuld. Det är ett stort problem för hela Europa. Regeringens prognos visar att återhämtningen i Europa är svagare än väntat fram till 2016, konstaterade Magdalena Andersson.

I Sverige blir regeringens budget stram. Utgiftstaken höjs, från 27,6 procent till 28 procent av BNP och siffran föreslås att ligga där under hela mandatperioden.

– Det är slut med ofinansierade skattesänkningar. Vi har inte råd med det, tvärtom måste vi finansiera reformerna krona för krona. Vi har i huvudsak koncentrerat oss på de reformer vi kan genomföra 2015, menade Magdalena Andersson.

Regeringen lägger stort fokus på reformer för jobben, skolan och välfärden och vill att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Magdalena Andersson konstaterade att den höga långtidsarbetslösheten har dragit iväg, cirka 70 ooo har varit arbetslösa mer än två år. Det krävs mycket stora satsningar för att de ska komma in på arbetsmarknaden igen och det är särskilt oroväckande med långtidsarbetslösheten bland ungdomar, menade hon.

Arbetsförmedlingen ska få tillskott för att med större resurser kunna fungera som matchningsspecialist. De måste klara av sitt etableringsuppdrag, meddelade Magdalena Andersson.

På jämställdhetsområdet innebär det bland annat en bättre fördelning av föräldraledigheten, förbättrad ekonomi för dem som har lägst inkomst, ett avskaffande av vårdnadsbidraget, höjd kvalitet inom barnomsorg och äldreomsorg och en särskild satsning på kvinnors hälsa, inte minst förlossningsvården.

Magdalena Andersson presenterade också det regeringen ser som en mycket kraftig satsning på att förbättra den svenska skolan.

– Skolans utveckling måste vändas. Det är bråttom och känns mycket akut.

När barnen börjar skolan 2015 ska det vara färre barn i klasserna och fler lärare på skolan. Ingen satsning görs på lärarlönerna direkt, men en dialog ska föras med arbetsmarknadens parter när det nya avtalet kommer 2016. Till detta avsätts 3 miljarder kronor.

Antalet högskoleplatser ska byggas ut, bland annat genom att öka platser på förskollärarutbildningen, grundskollärarutbildningen för klass f-3 och specialpedagogutbildningen.

Ett viktigt arbete kommer att vara att minska inkomstskillnaderna. De som har lägre inkomster tjänar på regeringens reformer, de andra får möjlighet att bidra lite mer till äldreomsorg, vård och skola, menade Magdalena Andersson.

– Jag är väldigt stolt över den budget som presenteras idag. Den innehåller mycket bra politik, inte minst för skola och omsorg, sa Magdalena Andersson avslutningsvis.