Få arbetsgivare anställer instegsjobbare – trots att staten betalar 80 procent av lönen.

2007 genomförde alliansregeringen två reformer som gjorde det billigare för arbetsgivare att anställa nyanlända – nystartsjobb respektive instegsjobb.

Nystartsjobb innebär att en arbetsgivare som anställer en nyanländ får en subvention motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften på löner upp till 22 000 kronor i månaden.

För en nyanländ som läser SFI eller yrkessvenska finns instegsjobben, då får arbetsgivaren en ännu högre subvention – 80 procent av lönen, dock högst 800 kronor per dag.

Men siffror från Arbetsförmedlingen visar att betydligt färre nyanlända får ett instegsjobb än ett nystartsjobb – trots den kraftiga lönesubventionen.

Förra året  fick 7 632 personer ett instegsjobb. Det är visserligen en ökning från 2010, då 5 328 nyanlända fick ett instegsjobb.

Enligt Riksrevisionens granskning från 2013 beror det på att instegsjobben riskerar att trängas undan av nystartsjobben eftersom de senare saknar krav på den nyanlända ska läsa SFI.

–  Vi ser att anställningsstöden konkurrerar med varandra till instegsjobbens nackdel. Vi vet att arbetsgivarna tycker regelverket kring instegsjobben är krångligt, säger Madelene Syrén, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

För landets kommuner finns det dessutom ekonomiska incitament att välja nystartsjobb för ingångsjobb, eftersom nystartsjobben är a-kassegrundande. Blir en instegsjobbare arbetslös kan det bli så att kommunen får försörjningsansvaret, förklarar Madelene Syrén.

Antalet instegsjobb hos kommunerna har också minskat över tid. 2010 fick 1 090 nyanlända ett instegsjobb hos kommunerna, förra året handlade det om 777 personer. Arbetsförmedlingens statistik visar också att nästan en av tre kommuner inte anställt en enda instegsjobbare under 2015.

– Vi vet att kommunerna är väldigt pressade på grund av att det kommer många nyanlända. I ett trängt läge förstår jag att man väljer en administrativt enklare åtgärd, som nystartsjobben, som ger långsiktiga försörjningsmöjligheter till individen, säger Madelene Syrén.