I dag beslutade regeringen att ändra i lagförslaget om ledighet för utbildning. Facklig utbildning från dag ett ska vara möjligt. Det skriver LO-tidningen.

Tidigare var förslaget utformat så att rätten till facklig utbildning först infann sig efter sex månaders anställning.
– Fackliga organisationer kommer även framöver att ha möjlighet att erbjuda nyanställda arbetstagare kortare facklig utbildning. Det kan vara ett sätt att underlätta för fackliga organisationer att se till att unga arbetstagare vet vilka rättigheter och skyldigheter en anställning medför, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) i ett pressmeddelande.