Foto: Arbetsmiljöverket

Nyhet Fler och fler dör på grund av arbetsrelaterad stress. Arbetsmiljöverket varnar dessutom för att den stressrelaterade dödligheten kommer att öka än mer i framtiden. 

Stressrelaterade dödsfall på arbetsplatser ökar. Enligt Arbetsmiljöverket dör 500 personer om året på grund av stress på jobbet. Detta visar två nya rapporter.

– Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt senare, ibland 20–30 år efter att man varit på den farliga arbetsplatsen. Arbetsgivare måste systematiskt förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett uttalande.

Det är fler personer som dör i förtid av stress än som omkommer i arbetsplatsolyckor. Enligt forskare som tagit fram siffrorna på Arbetsmiljöverkets begäran har dödsolyckor minskat med 25 procent de senaste tio åren, medan tusentals dör i förtid av arbetsrelaterade sjukdomar.

Forskarnas beräkningar visar att exponering för riskfaktorer som stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete varje år skördar mer än 500 människors liv vardera. Andra faktorer – som damm, asbest, kvarts och passiv rökning – leder också var för sig till mellan 100 och 500 arbetsrelaterade dödsfall per år i Sverige. Antalet dödsfall på grund av dessa riskfaktorer bedöms minska medan den arbetsrelaterade dödligheten på grund av stress kommer öka i framtiden.

– Det är en oerhört viktig kunskap, eftersom det handlar om flera tusen människor som får sina liv förkortade på grund av orsaker som vi kan förebygga. Vi lyfter fram vissa nya risker för dödlighet där kunskapen är mer osäker men där effekten av förebyggande insatser kan vara stora som exempelvis ihållande fysiskt tungt arbete och hörselskadande buller, skriver Bengt Järvholm, professor vid Umeå universitet, i ett uttalande.

Största ökningen av stress fanns bland anställda inom handel, hotell och restaurang samt inom vård, omsorg och utbildning, där samtliga förändringar var statistiskt säkerställda. Analyserna visade också att kvinnor var betydligt mer utsatta för negativ stress än män. Arbetsstress såsom den mäts i arbetsmiljöundersökningarna 2015 och 2017 förekom hos 33 procent av kvinnorna och 20 procent av männen.