Unga, skapa jobb, Sverige – det var några av nyckelorden i Stefan Löfvens första maj-tal. Ordmolnet avslöjar vad S-ledaren lagt fokus på och vad som ratats.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har just hållit sitt första maj-tal i Malmö. Dagens Arena har tagit del av Löfvens talmanus och gjort ett ordmoln av innehållet.

Av ordmolnet framgår en tydlig fokus på jobben. Bland de ord som varit mest frekvent förekommande återfinns unga, Sverige, skapa jobb och arbete. Däremot återfinns inte ord som internationell, klimat eller sjukvård. Det innebär inte att S-ledaren inte har nämnt dessa områden – men att de nämnts i betydligt mindre utsträckning.