Bild: SNS

Huvudredaktören för den omdebatterade rapporten ”Konkurrensens konsekvenser”, Laura Hartman, lämnar sitt jobb som forskningschef på SNS.
– Jag kunde inte bedriva min forskning och delta i samhällsdebatten som jag ville, säger hon till Dagens Arena.

Laura Hartman, forskningschef för den näringslivsanknutna föreningen Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS), lämnar sitt jobb med omedelbar verkan för att tillträda en tjänst som forskare på nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet. Laura Hartman var nyligen aktuell som huvudredaktör för forskningsrapporten ”Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?” som gavs ut den 7 september.

Forskningsrapportens slutsats, att de senaste två decenniernas privatiseringar i välfärden inte lett till några effektivitets- eller kvalitetsvinster, vållade mycket stor debatt. Framför allt angreps Laura Hartmans slutsatser av bland annat Svenskt Näringsliv och ett flertal borgerliga debattörer och ledarsidor.

Varför lämnar du SNS?
– Jag har fått ett erbjudande om en forskartjänst på Uppsala universitet som jag tackat ja till.

Har ditt beslut någon koppling till debatten efter boken ”Konkurrensens konsekvenser”?
– När jag tog jobbet på SNS hade jag en tydlig bild och vision om hur forskningen skulle bedrivas och hur presentationen av forskningen skulle gå till. Jag har nu kommit till en punkt där jag insett att jag har bättre möjligheter att göra det jag vill inom akademin.

På vilket sätt hindrades du från att göra det på SNS?
– Jag trodde att jag skulle få vara med och presentera och diskutera mina forskningsresultat på SNS. Jag fick göra det på konferensen, men inte därefter.

Blev du belagd med munkavle?
– Jag vill inte gå in närmare på det. Jag kan bara konstatera att jag upplever att jag har större möjligheter att bedriva och diskutera min forskning från Uppsala universitet.

Det ligger nära till hands att tro att du fått sparken. Har du det?
– Nej, jag går helt frivilligt.

Det här var bara första delen av SNS forskning om privatiseringar i välfärden. Hur känns det att lämna mitt i?
– Jag är väldigt stolt över den rapport vi tog fram. Jag kommer själv att fortsätta att forska i de här frågorna.

Kommer projektet fortsätta på SNS?
– Det kan jag inte svara på. Det får du fråga SNS om.

Hur ser du på den kritik som riktades mot rapporten?
– Rapporten gav upphov till en mycket häftig debatt som till stor del kom att fokusera på mig och min person. Men jag är inte förvånad att den uppstår. Det finns alltid starka intressen i den här typen av frågor. Då ligger det ibland nära till hands att avfärda forskningsresultaten. Men jag upplever det mesta av kritiken som helt obefogad.

Har du någonsin varit med om något liknande?
– Inte lika häftig och inte lika riktad mot mig som person. Men efter 15 år som forskare är jag inte helt ovan av den här typen av ideologisk kritik. Hittills har den dock oftast kommit från andra hållet, så att säga.

Hur har det påverkat dig?
– Jag tycker kritiken är obefogad men tar den med ganska stor ro. Det hör till spelets regler. Det enda jag kan göra är att fortsätta leverera resultat och hoppas att folk lyssnar till det.

Fotnot: Professor Olof Petersson säger också upp sig från SNS. Skälet är “interna meningsskiljaktigheter när det gäller SNS-forskares möjlighet att fritt få presentera sina forskningsresultat”. Petersson är före detta forskningsledare på SNS och fram tills i dag deltidsanställd rådgivare i forskningsfrågor.