Dan Eliasson till höger på bilden.
Dan Eliasson till höger på bilden.

Nu svarar Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson på kritiken.

Dagens Arena har sedan lite drygt en vecka tillbaka granskat arbetsmiljön för handläggare på Försäkringskassan. Anställda och facket beskriver en arbetssituation där de anställda utsätts för stor stress och som är ett hot mot rättssäkerheten. Nu svarar generaldirektör Dan Eliasson på frågorna.

Både facket och enskilda anställda på Försäkringskassan larmar om att rättssäkerheten är hotad till följd av personalbrist och resultatstyrning. Vilken är din kommentar till det
– Det är personalbrist. Vi har överraskats av arbetsvolymen det här året och vi har varit för få. Trots det har vi lyckats upprätthålla en god kvalitet och människor har fått sina pengar i tid.

– Om det är någon som inte känner sig rätt behandlad så har vi omprövningssystem som rättar till situationen. Sjukförsäkringssystemet är mer rättssäkert än vad de flesta myndigheters arbete är, eftersom det finns rättssäkerhetsgarantier.

– Jag känner mig trygg, men är bekymrad över arbetsbelastningen. Därför anställer vi nu 300 personer, trots att vi inte har pengar, så hoppas vi att regeringen skjuter till pengar.

Personalen har minskat med 5 000 anställda sedan 2008. Nu tillsätter man 300 tjänster för att släcka akuta bränder. Vad gör man med glappet där emellan.
– Omorganiseringen har gett jättestora rationaliseringsmöjligheter. Vi har kunnat specialisera oss och vi kan göra saker mycket smartare i dag. Så det finns rimliga förklaringar, även om jag håller med om att arbetsbelastningen varit hög.

I både medarbetarundersökningar och interna brev som Dagens Arena har tagit del av framkommer att arbetsmiljön inte anses vara hälsofrämjande. Personalen är inte heller nöjd med de nya sjukreglerna, endast 30 procent anser att de underlättar arbetet.

Vilka konkreta åtgärder gör du som generaldirektör för att förbättra arbetssituationen för handläggarna på Försäkringskassan?
– A: Jag ser till att vi anställer lite mer folk, B: Jag gör omprioriteringar som kan hjälpa att prioritera bort vissa arbetsuppgifter och fokusera på annat.

Vad säger du till handläggare som känner sig stressade och tycker att arbetssituationen är bristfällig?
– Då ska de naturligtvis prata med sina chefer, men jag känner inte att det är regeln heller. Snarare så visar medarbetarundersökningar att motivation och trivsel ökar de senaste åren och man känner större trivsel med arbetsuppgifterna. Var försiktig med hur du tolkar enskilda uttalanden.

Varför införs arbetssättet lean på Försäkringskassan
– Jag kom från Migrationsverket 2011 som med stor framgång infört lean. Alla tycker förstås inte om förändringar, men en stor majoritet tyckte att det fungerade bra. Vi lyckades bland annat korta handläggningstiderna dramatiskt och införde en process så att friåkningen blev reglerad.

– På Försäkringskassan ser vi en helt annan situation, här är processen genomreglerad. Här går ju lean ut på att lyfta och minska regleringen och ge arbetarna mer möjlighet att faktiskt påverka sin egen arbetssituation. Så det kan fungera på olika sätt.

– Jag tycker att lean i offentlig verksamhet är bra om vi tror på människors förmåga – att arbetarna får mer möjlighet att styra sitt eget arbete. Anställda måste ges befogenhet att ta ansvar för sin arbetssituation i större utsträckning än de gjort tidigare. Det ser jag som en självklar utveckling i svensk offentlig verksamhet.

I granskningar framkommer det att mycket av kritiken mot lean från Migrationsverkets handläggare ligger i att rättssäkerheten blir lidande. Vad säger du om det?
– Då måste jag nästan säga, ha ha. Då har man skjutit helt fel, då skulle jag vilja säga att man inte fattat någonting. Lean har ingenting med rättssäkerhet att göra, samma ärenden ska behandlas med samma juridik.