Mikael Damberg (S) anmäler näringsminister Annie Lööf (C) till KU. “Jag undrar om Inlandsinnovation fattat sina investeringsbeslut på affärsmässiga grunder”, säger Mikael Damberg, till Dagens Arena. 

Dagens Arena har tidigare skrivit om Dagens Industris granskning som visar att Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson har slussat pengar till egna bolag via det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation. I dag anmälde Socialdemokraternas Mikael Damberg näringsminister Annie Lööf till Konstitutionsutskottet, KU.

Det har kommit fram många uppgifter i media som gör att man undrar om Inlandsinnovation har fattat sina beslut om investeringar på riktiga affärsmässiga grunder, säger Mikael Damberg.

Han säger att Dagens Industris granskning visar på en röra “där centerpartiets riksdagsledamot tar initiativ till en statlig riskkapitalfond och näringsministern förverkligar den”.

– Samma fond gör nu diskutabla investeringar som står många centerpartistiska företrädare nära. Det är viktigt med investeringar på landsbygden, och inte minst i Norrlands inland, men då är det också viktigt att statliga pengar används på rätt sätt, säger Mikael Damberg.

Vilka åtgärder vill du att näringsministern vidtar? 

– Man vill fråga vad hon har fått för information om det som har hänt och vilka åtgärder hon har vidtagit för att regler och riktlinjer följs.

Damberg anser att Annie Lööf som statsråd har ett ansvar att vidta åtgärder om hon misstänker att en statlig affär inte har gått riktigt till.

– Tyvärr har ju Annie Lööf som näringsminister varit osedvanligt tyst i den här frågan när det här har granskats, säger han, och tillägger att det inte är första gången som Inlandsinnovation får kritik.

– De har tidigare haft väldigt stora administrationskostnader och inte så stor effektivitet i sina investeringar. Den kritiken har föranlett oss att diskutera hur det statliga riskkapitalet kan användas bättre.