Inom EU förhandlas det just nu om avtal som ska tvinga Europas flygbolag att registrera och lagra uppgifter om sina resenärer i fem år. Det var EU-kommissionär Cecilia Malmström som lade fram förslaget att flygbolag ska spara upp till 19 uppgifter på alla som flyger in och ut ur EU i februari.

Men flera experter och instanser menar att förslagen är för långtgående. Det rapporterar Europaportalen.

Bland annat har EU:s egen byrå för grundläggande rättigheter, FRA, kommit med en kritisk rapport. Byrån menar bland annat att det finns en tydlig risk för diskriminering, då flygbolagen i ett fält kallat ”allmänna kommentarer” ska fylla i uppgifter som kan handla om exempelvis matvanor eller vilket språk barn kan tala. Sådana uppgifter ska inte få skickas till polisen, men enligt byrån är garantierna inte tillräckliga.

Den europeiska datatillsynsmannen Peter Hustinx har också lämnat en kritisk rapport. I mars skrev han att EU-kommissionen inte kan motivera nyttan med att systematiskt och storskaligt samla in alla passagerares uppgifter.

Parallellt förhandlar EU om separata avtal med USA, Kanada och Australien. Enligt ett utkast från förhandlingarna med USA ska flygpassagerarnas uppgifter där sparas i 15 år.