Torbjörn Hagelin Byggnads avtalssekreterare

Det blir ingen byggstrejk. Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) kom på måndagskvällen överens om ett avtal innehållande ett huvudentreprenörsansvar.

Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) har nått en uppgörelse. Det betyder att den byggstrejk som hotade att bryta ut på tisdagen inte blir av. Kompromissen, som skrevs under i går, och som blir en del av kollektivavtalet, innehåller ett huvudentreprenörsansvar, men utan ett solidaransvar.

Med det nya avtalet skyddas alla på en arbetsplats, där huvudentreprenören är medlem i BI, av en fond. Om en byggnadsarbetare, någonstans i underentreprenörskedjan, får fel eller ingen lön alls, kan den personen med hjälp av facket söka ersättning ur fonden, som BI bekostar. Försäkringen ger en ersättning baserad på avtalets lägsta lön, som är 144,50 kronor i timmen.

Därmed faller inget ansvar på huvudentreprenören att ersätta anställda hos underentreprenörer ur egen ficka, vilket hade varit fallet om Byggnads fått in ett solidaransvar i kollektivavtalet.

Torbjörn Hagelin är avtalssekreterare på Byggnads. Han tycker att avtalet som slöts i går är viktigt eftersom ett huvudentreprenörsansvar nu regleras i kollektivavtalet. Att ersättningen tas ur en fond i stället för att huvudentreprenören står för notan tycker han ger samma effekt. På sikt, menar han, kommer det att vara sanerande för branschen.

– Det här blir samma sak. Det är arbetsgivarna som får betala. Det vi hela tiden velat är att det ska regleras enligt den svenska modellen i ett kollektivavtal.

Ola Månsson, vd på BI, menar att fonden som BI ska upprätta inte kommer att kosta deras medlemmar någonting.

– Vår förhoppning är att det inte blir några ärenden som leder till att anställda kommer att behöva utnyttja fonden. Tillsammans med kommande åtgärder, som närvaroliggare och oanmälda besök på byggen kan vi nu också garantera att anställda som råkat illa ut får ersättning av BI. Ett solidaransvar hade varit helt omöjligt för våra medlemmar.